Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Б
Планиране в отговор на потребностите на деца и младежи с обучителни трудности
A boy sits amongst his
         classmates in a classroom
За този модул
An English lesson in progress

Ниво Б на този модул представя уникалността на планирането в отговор на потребностите на деца с ТОТ/ДМОТ/КОТУ.

Модулът разглежда как се прави планиране в отговор на различните потребности, учебни стилове и поведения, оползотворявайки планираните учителска подкрепа и дейности на целия клас. 

Учебни резултати 
An English lesson in progress

Целта на материалите в това ниво е да предоставят на онези, работещи с деца с ТОТ/ДМОТ/КОТУ, инструменти, с които да могат да:

 • Планират подходящи подходи на преподаване и учене, за да ангажират децата и да им помагат да осъществяват прогрес;
 • Персонализират планирането, за да вземат предвид индивидуалните потребности и средата;
 • Оценяват реакциите на децата към дейностите;
 • Планират, осъществяват и оценяват подходи и специализирани интервенции, според назначението на здравни, образователни и социални професионалисти.
Стандарти за учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

стандарти за учители

Teachers Standards Cover

Специални образователни потребности


Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.
Правилник за приложение на уврежданията (2001)SENCodeOfPracticeCover
Благодарности към

С благодарност към професионалистите, които допринесоха за този модул :

 

Съдържание на модула

Catherine Bernie, Assistant Head, Brookfields School, Reading
Brandon Mills, Deputy Head Teacher, Brookfields School, Reading
Sara Attra, Deputy Head Teacher, Brookfields School, Reading

 

Всички модули са създадени от "The Schools Network" и
"Real Group (UK) Ltd" за "Training Development Agency for Schools (TDA)".

 

Редакторски екип

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Производство и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Управление на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

С благодарност към всички деца, родители, обгрижващи лица, асистенти и учители за тяхното участие.