Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Въведение
teacher and girl with
                  different objects

Материалите в този модул илюстрират разнообразието от учащи и дейностите, които можете да видите в специалното училище.


Когато преглеждате този модул, а и останалите, обърнете специално внимание на различните възрасти, огромното многообразие на обучителни трудности и характерните индивидуални потребности.

Индикации за планиране

Планирането за многообразните обитатели на специалното училище е сложно.


Чуйте обяснението на главния учител за различните фактори, които трябва да се вземат предвид.

  • Poster Image