Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Г
Качество на живот
седнало момиче се усмихва,докато
         учителя й говори
За този модул
young girl with nurse's hat smiles and
         has fun

Ниво Д от този модул надгражда наученото в нивата Б и В. Ниво Б  покрива ключовите въпроси относно качеството на живот, а ниво В покрива начините за оценка, индикация и измерване на качеството на живот на деца със специфични обучителни трудности/дълбоки и множествени обучителни трудности/комплексни обучителни трудности и увреждания .

Ниво Д  се фокусира върху планирането, съсредоточено върху личността, последствията от ключови типове социална политика, миналата и настоящата подкрепа, и различните организационни ограничения.

Резултати от обучението
a girl throwing some confetti

Материалите в това ниво са предназначени, за да осигурят инструменти на тези, които работят с деца със СОТ/ДМОТ/КОТ  чрез които да могат да:

 • Синтезират своето разбиране, умения и опит, за да могат да оценят ефективността на условията за качество на живот в училище;
 • Разберат важността на планирането, фокусирано върху личността, и как то води до постижения; и
 • Развият и подобрят осигуряването на условията.
Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребностиСпоред Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.SENCodeOfPracticeCover
Acknowledgements

With thanks to the professionals who contributed to this module:

 

Module Content

Dr Mark Fox, Programme Director: Professional Doctorate in Educational and Child Psychology, University of East London

 

All modules produced by The Schools Network and
Real Group (UK) Ltd for the Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Editorial Team

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
Annie Grant, Independent Consultant

Production and Design

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Video, Audio and Photography

Atomic Productions

 

Project Management

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Thanks to all the children, parents, carers, assistants and teachers for their involvement.