Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Подобряване на качеството на живот
A boy holds a small plastic toy

За да се подобри качеството на живот на семейството, необходимо е не само да се потърсят и вземат предвид възгледите на родителите, но и да се работи в тясно сътрудничество с тях и да бъдат овластени да правят промени, където е необходимо, в системите, на които заедно с детето си, подлежат като субекти.


Важно е за училищата да развият споделени очаквания със семействата (Russell 2003).

Модели на овластяване

Според Bronfenbrenner (1979) един модел на овластяване има три характеристики.

Diagram showing Models of Empowerment has
         three characteristics 1. Ensuring that you work with families rather than trying to
         exert control over families. This means that families must have choice in terms of
         stating their priorities for a better Quality of Life. 2. A focus on the family's
         strengths rather than their difficulties. 3. The entire family should be seen as the
         focus for empowerment, not just the child with a disability.

Подобряването на качеството на живот на семейството може да се види в модела на Бронфенбренер. Тук фокусът на овластяването е въздействието, което семейството може да окаже върху средата си, като трансформира служби, местни общности и общества, така че качеството им на живот да бъде подобрено.

Модели на овластяване

Подобряването на системата и трансформирането на службите, местните общности и обществото естествено ще окаже положително въздействие върху семействата.


Тук бащата на Харви - Саймън обяснява какво според него не е наред в системата.

 • Poster
         Image
Служби, общност и общество

Помислете как училищата спомагат за подобряването на:

Diagram showing the three environmental
         levels: services, community and society

За всяко ниво разгледайте следните аспекти за собствената си среда:

 • Какво може да направи училището ви, за да подобри обхвата и качеството на услугите, осигурявани за семействата?
 • Каква роля играе училището в местната общност и как това оказва положително влияние върху семействата?
 • Как може училището ви да спомогне за промяна в обществото?
Широкообхватната програма
A boy in a wheelchair being lowered
         from a bus

Може да се почувствате объркани от това, че трябва да се насочите и да се справяте с такава широко натоварена програма. Но справянето с тази мащабна задача може да овласти учители и училища, които са способни да виждат влиянието на общността върху живота на децата. Сложността и взаимната свързаност на качеството на живот за тези деца и техните семейства трябва да бъдат припознати от всеки в службите по образование и детски грижи.

Допълнителни материали
Open book

Russell, F. (2003) The expectations of parents of disabled children, British Journal of Special Education 30.3. 144-149.

Turnbull, A., Turnbull, R. (2002) 'From the Old to The New Paradigm of Disability and Families: Research to Enhance Family Quality of Life Outcomes', In J. Paul, C. Lavely, A. Cranston-Gingras, and E.Taylor (eds) Rethinking Professional Issues in Special Education, Ablex Publishing: London.