Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Капани във взаимовръзките между родители и професионалисти
A parent and his children

Родителите често чувстват, че професионалистите не разбират какво е да се грижиш за дете със сложни нужди. Те също така намират за затрудняващо, когато специалистите нямат желание да признаят родителите като експерти в грижата за собственото им дете.

Родителите често знаят повече за децата си, отколкото професионалистите, които се срещат с децата. Това не отрича ролята на специалистите. Те обикновено имат специфична експертна област на знания, а родителите са експерти в дребните подробности от поведението на детето – 

например храненето му, режима му на сън, какво харесва/не харесва детето и други.

Тази взаимовръзка се осъществява най-добре, когато родителите и професионалистите работят заедно, за да помогнат за развитието на качеството на живота на детето.

По-широкият социален контекст
A professional carer and children

Друг въпрос е, че професионалистите понякога третират индивида, но не социалния модел на увреждането. Това означава, че фокусът на подхода на специалистите може да е свързан повече с това как може да бъде променено детето.

Но в същото време е жизненоважно да се разгледа и:

  • кой друг може да бъде променен.
  • кои служби подкрепят детето.
  • как могат да бъдат подобрени те.
Подобряване на услугите
Boy in walking aid with carer

Изберете семейство с дете с комплексни увреждания, на което преподавате. Фокусирайте се върху това как могат да бъдат подобрени социалните служби, за да повлияят на качеството на живот на семейството.

Какво бихте могли да направите, за да подкрепите такива подобрения?