Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Възможни капани в отношенията между родители и професионалисти
A professional carer and children

Взаимоотношенията между родителите и професионалистите са най-ефективни, когато те работят заедно, за да помагат за грижата и развитието на качеството на живот на детето.

Но понякога може да има напрежения във връзката родители-професионалисти, където, например, родителите чувстват, че професионалистите:

  • Не разбират какво е да се грижиш за дете със сложни нужди, 
  • Нямат желание да признаят родителите като експерти в грижата за собственото им дете.

Родителите често знаят повече за децата си, отколкото специалистите, които се срещат с децата. Професионалистите обикновено имат специфична експертна област на знания, а родителите са експерти в дребните подробности от поведението на детето – например храненето му, режима му на сън, какво харесва/не харесва детето и други.

По-широкият социален контекст
A parent and his children

Друг въпрос е, че професионалистите понякога може да работят с отделните ученици, но пренебрегват социалния контекст. Те гледат как може да бъде променено детето, а не например:

  • Промените, които другите могат да направят, 
  • Службите, които подкрепят детето, и как могат да бъдат променени те.
Дейности
A parent and his children

Изберете ученик с комплексни нужди от класа си. Избройте професионалистите, които работят с детето, и какви са техните роли.

Как се координира информацията между тях? Има ли области, в които това може да бъде подобрено?

Как гарантирате, че родителите също са напълно включени? Има ли области, в които това може да бъде подобрено?

Какви механизми има във вашето училище за споделяне на информация между дома и училището? Има ли области, в които това може да бъде подобрено?

Доколко детето е включено? Дали то може да бъде включено повече?

Какви стъпки трябва да предприемете, за да подобрите този аспект от вашата практика?