Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оценка на вашата подкрепа
Arriving on the school bus

Попълнете схемата на следващата страница, като посочите:

 • видовете подкрепа, която училището ви предлага в момента, ако има такава, във връзка с всяка една област,
 • какво би могло потенциално да предлага училището ви в бъдеще.


Кликнете тук, за да свалите печатна версия на таблицата

Структури за възможности
Налична подкрепа
Нова подкрепа
Достъп до задоволителна медицинска грижа и услуги, свързани с медицината
Подкрепящи роднини, приятели и съседи
Достъп до временна грижа и дневна грижа, ако е необходимо
Достатъчни финансови ресурси
Наличие на подходящи съоръжения за възстановяване и развлечение
Достъп до специално оборудване
Адекватност на наличния транспорт
Наличие на подходящо образование
Подкрепа в училището и извън него
two hands touching at the centre of the
         image


Търсейки начини за подобряване качеството на живот на децата и техните семейства, се измества фокусът от уточняването и посрещането нуждите на детето към разглеждането на начини, по които детето, семейството, училището и широката общност могат да работят заедно, за да осигурят най-доброто възможно качество на живот.


Такава перспектива изисква съвместна и ефективна работа на училищата и външните служби като детските служби, здравните, жилищните и доброволческите служби.

Научете повече 
a book with open leafs

Brown, R., MacAdam-Crisp, J., Wang, M. and Iaroci, G. (2006) Family Quality of Life when there is a Child with a Developmental Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3(4), 238-245.


Seligman, M. and Darling, R. (2007) Ordinary Families, Special Children: Systems Approach to Childhood Disability, 3rd Edition. Guilford Press: New York.


Wang, M., Turnbull, A., Summers, J., Little, T., Poston, D., Mannan, H., Turnbull, R. (2004) Severity of Disability and Income as a Predictor of Parents' Satisfaction with their Family Quality of Life during Early Childhood Years, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 29(2), 82-94.