Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Нормализиране на семейния живот
Family, staff and young girl discuss
         opportunity structures around classroom table

Seligman and Darling (2007) заключават, че родителите търсят „нормализация“ на живота си в светлината на нуждите на децата си. Семействата търсят услуги, които да им позволят да живеят живота, който са очаквали, преди да се сдобият с дете с увреждания – същия вид живот, както семействата на деца без увреждания.


Желанието да живеят „нормален“ живот може да се разглежда като основна мотивираща сила за семействата.

Използване на структури за възможности

Family, staff and young girl discuss
         opportunity structures around classroom table

Необходима е широка подкрепа, за да живеят родителите на деца с увреждания възможно най-нормален семеен живот. Това включва:

 • Достъп до задоволителни медицинска грижа и медицински услуги.
 • Подкрепящи роднини, приятели и съседи.
 • Достъп до временна грижа и дневна грижа, ако е необходимо.
 • Достатъчен финансов ресурс.
 • Достъпност на подходящите съоръжения за свободно време и възстановяване.
 • Достъп до специално оборудване.
 • Подходящ наличен транспорт.

 • Наличност на подходящо и адекватно образование.

Подкрепящи структури на практика

Изслушайте майката на Ема, която говори за подкрепата, която е получила.


Какви видове подкрепа са били най-полезни за нея?

 • Poster
         Image
Подкрепящи структури на практика

Наличието или липсата на подходяща подкрепа може да повлияе на качеството на живот на семейството.


Способността на семейството да има „нормален“ живот трябва да се разглежда в по-широкия контекст на живота им в общността.


Подкрепата може да се промени, ако например:

 • Семейството се премести в друга област.
 • Те срещнат помагащи професионалисти.
 • Единият от родителите бъде повишен на работа.
 • Някой от семейството се разболее.

Нуждите от подкрепа също се променят с напредването на възрастта на детето и родителите. Понякога възрастните деца могат да са източник на помощ и подкрепа за по-възрастните родители, но много родители са загрижени за осигуряването на условия за децата им след смъртта им.

На ръба на зрялата възраст: грижите и тревогите на една майкаИзслушайте майката на Ема, която говори за грижите, които я тревожат с приближаването на Ема към зрялата възраст.


Пред какви други преходи може да се изправи Ема през живота си?


 • Poster
         Image
Подкрепящата структура на специалното училище
Arriving in the school bus
За много семейства с деца с комплексни нужди, специалните училища са основен източник на подкрепа и им помагат да живеят по-„нормален“ живот. Специалните училища могат да са от особена полза за ученици като Ема. Те осигуряват безопасност, специализирано оборудване и персонал, който може да разбере и посрещне техните комплексни нужди. На свой ред те предлагат на родителите разбиране и подкрепа. Ако родителите са уверени, че за децата им се грижат добре, те могат да си възвърнат живота и да постигнат по-голямо усещане за „нормалност“.