Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Осигуряване на подкрепа: вашето училище

Как осигурява подкрепа на семейства вашето училище в следните области?


Попълнете таблицата по-долу или свалете печатната версия download a printable version.


Структури за възможности
Настояща подкрепа
Структури за възможности
Настояща подкрепа
Достъп до задоволителна медицинска грижа и медицински услуги. Достъпност на подходящите съоръжения за свободно време.
Подкрепящи роднини, приятели и съседи. Достъп до специално оборудване.
Достъп до временна грижа и дневна грижа, ако е необходимо. Подходящ наличен транспорт.
Достатъчен и адекватен финансов ресурс. Наличност на подходящо и адекватно образование.
Осигуряване на подкрепа: вашето училище
A review meeting in progress

Помислете заедно с колеги, старши персонал и родители кои са силните страни на училището в подкрепянето на семействата и къде може да бъде подобрено осигуряването на условия.


Развийте план за действие, за да подобрите условията, с които разполагате.


Наблюдавайте изпълнението на плана и оценете въздействието му.