Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Работата със семейства: реципрочна връзка 
A father, daughter and son standing together
         in front of a bookshelf in their house

Връзката и отношението между децата и техните семейства е реципрочна. Детето има въздействие върху качеството на живот на семейството и обратното. Там, където професионалистите работят, за да подобрят качеството на семейния живот, това на свой ред ще бъде от полза за детето.

Скала за качеството на живот
A father and his two children

Има много начини за оценка на качеството на семейния живот. Една полезна скала, развита в САЩ, е Beach Center Family Quality of Life Scale.


Тя е специално предназначена за семейства на деца с увреждания и се фокусира върху пет области:

 • Семейно взаимодействие.

 • Родителстване.
 • Емоционално благополучие.

 • Физическо/материално благополучие.

 • Подкрепа, свързана с увреждането.
Допълнителни материали
Open book

Summers, J., Poston, D., Turnbull, A., Marquis, J., Hoffman, L., Mannan, H. and Wang, M., (2005) Conceptualising and measuring family quality of life, Journal of Intellectual Disability Research, 49 (10) 777-783.