Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
A broader understanding: using
proxy respondents
A teacher and teenage pupil link arms whilst
         seated

A useful way to gain a greater understanding of a pupil's quality of life where it is not possible to obtain sufficient information from pupils themselves, is to ask proxy respondents for their views on the pupil's quality of life.


Try the following activity.


Ask those who know the pupil best, e.g. teachers, parents, TAs, the four questions that appear on the next screen in relation to one or more of the quality of life indicators:

 • Physical well-being
 • Emotional well-being
 • Self-determination
 • Interpersonal relationships
 • Social inclusion
 • Personal development
 • Material well-being
 • Rights and privacy
По-широко разбиране: използване на медиатори 

Качество на живот
Училищен учител
Родител
Ресурсен учител
Качество на жизнената сфера
Какъв е един добър ден?
Какъв е едни лош ден?
Какво прави Х щастлив или доставя на него\нея удоволствие?
Какво прави него\нея тъжен или разстроен? :