Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оценка качеството на живот на едно дете
a teacher wearing glasses sits
         at a table taking notes on one of her pupils

Качеството на живот на детето обикновено се измерва като постигнем разбиране за това какво детето смята за стойностно (качествено) и след това да съставим известен брой обективно количествени критерии, за да се идентифицира дали аспирациите на детето са постигнати или не са. С установяването на основна линия в тази посока, учителите трябва да могат да видят дали дейностите или програмите, проектирани да подобрят качеството на живот на конкретен ученик са от полза.

Разбиране на всяко дете: качествен подход “основаващ се на стойност/ценност”Качественото разбиране, т.е. гледната точка на детето, може да подпомогне създаването на рамки за планиране, които да бъдат общо използвани в училище, например задаване на цел и преглед.


Гледайте клипа на София, която участва в своя обобщителен преглед 


 • Poster Image
Разбиране на всяко дете: качествен подход “основаващ се на стойност/ценност”
a teacher wearing glasses sits
         at a table taking notes on one of her pupils


Обмислете как децата във вашия клас\училище са ангажирани в своите обобщителен прегледи.

 • Как ги подготвяте за прегледа?
 • По какъв начин имат думата по време на прегледа си?
 • Доколко взимате под внимание казаното от учениците по време\след прегледа?
Осигуряване на правилните възможности


С оглед децата да могат да получат думата в тези официални ситуации, необходимо е да им се предоставят правилните възможности през годината да бъдат изслушвани и окуражавани, за да могат да кажат какво харесват да правят.


Гледайте клипа, в който Марк се учи да използва айпад, който би му помогнал в процеса на комуникация.

 • Poster
         Image
Осигуряване на правилните възможности
a teacher wearing glasses sits
         at a table taking notes on one of her pupils

Мислете за децата, с които работите, които имат затруднения в комуникацията.

Как може да разработите възможности за тях, за да изразяват своите гледни точки, като например какво харесват да правят?

 • Какви нови умения може децата да имат нужда да научат?
 • Какви промени в обкръжаващата детето среда или подкрепата, която децата получават, могат да подобрят възможностите, които те имат, за да комуникират?

Помислете кога тези деца комуникират:

 • По време на закуска\обяд
 • В клас по време на час
 • При социални ситуации?

Има ли начини за предоставяне на по-широка палитра от възможности за комуникация?

Изграждане на обективни критерии
teacher interacts with two teenage pupils
         who are peers

Щом като разберете от качествена перспектива какво детето смята за стойностно, например какво той или тя харесват и нехаресват, можете да съставите обективно количествено измерване доколко гледната точка на детето е взета предвид. 


Така че, ако “взаимоотношения с равностойни” се определят като изключително важни за доброто качество на живот при юноши, то вие би трябвало да опитате да разработите начини за измерване на този аспект. 


Как бихте могли да измерите качеството на междуличностни равностойни взаимоотношения при юноша, който е идентифицирал това като особено важно. 

Количествено измерване качеството на равностойни взаимоотношения
Teacher interacts with two teenage pupils
         who are peers
Вашите отговори могат да включват броене:

 • Броят равностойни личности, които са приближили детето по време на игра 
 • Броят на вербални комуникации, които детето е инициирало с равностойни на него в клас, както и 
 • Времетраенето на комуникацията\взаимодействието с различни равностойни по време на игра и обяд.