Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
От гледната точка на всяко дете
Teacher and happy pupil in walking frame
         use sensory lights in classroom

Изберете дете от вашия клас и попълнете таблицата от следващата страница единствено и само от гледна точка на детето.


Също така се опитайте да идентифицирате към коя сфера от качеството на живот тази гледна точка съответсва спрямо следния списък: 

 • Физическо благосъстояние.
 • Емоционално благосъстояние.
 • Самоопределяне.
 • Междуличностни взаимоотношения.
 • Социално вписване.

 • Личностно развитие.

От гледната точка на всяко дете

Качество на живот
Гледна точка на детето
Качество на жизнената сфера
Какво представлява един добър ден?
Какво представлява един лош ден?
Какво прави Х щастлив или му\й доставя удоволствие?
Какво я/го натъжава или разстройва?


Повторете действието като изградите картина какво детето харесва да прави с използването на медиатори – вие самите, ТА, неговите\нейните родители и др.