Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ема

Използването на медиатори не трябва да отклонява от усилията да се помогне на децата да изразяват своите собствени виждания.


Изгледайте това видео, в което един ученик се научава как да сигнализира, че иска още/повече. • Poster
         Image
Капани
A teacher sits with a boy and
         helps him to take part in one of his reading interests

Когато медиаторите се използват за защита от името и в полза на детето, същесвуват редица потенциални проблеми:

 • Възрастният, говорещ от името на дете, може да постави на преден план своите собствени виждания, вместо тези на детето. Например защитниците могат да надценят изборите, които учениците са способни да направят или степента, до която чувстват ангажираност (виж Rapley et al 1997.) 
 • Детето може да оценява различни неща от тези на своя възрастен защитник. Например деца с аутизъм могат да имат много различни гледни точки от възрастните по отношение на приноса, който приятелствата имат към техния живот. 
Триангулиращ обгрижващ персонал
A teacher sits with a boy and
         helps him to take part in one of his reading interests


Един начин да се намалят капаните, свързани с медиаторите е да се предприеме триангулиращ процес на усещанията на медиаторите за гледните точки на конкретно дете.

При триангулирането гледните точки на различни защитници, например родители и учители са независимо искани и след това сравнявани. 

Подобни приличащи си интерпретации на различни възрастни спрямо интересите\гледните точки на конкретно дете водят до по-голяма увереност при проверка валидността на решенията. 

Където триангулирането покаже, че възрастните имат различни гледни точки относно какво харесва конкретно дете или в какво то е добро, причините могат да се изследват. Изследването на подобен тип различия може да доведе до възникване на съществено нови начини на разбиране как, например, детето е различно вкъщи и в училище, което само по себе си представлява потенциална сфера за развитие.

Създаване на възможности от различността

Изгледайте този видеоклип, който показва част от обобщителния преглед на София. Забележете как различните несъгласия между хората, ангажирани в образованието и грижата за София, водят до нови възможности за развитие. 


Обсъдете ситуация във вашето собствено училище, при която има несъгласие относно това какво конкретно дете харесва\нехаресва и какво тя\той могат да постигнат, което от своя страна има отношение за качеството на живот на това дете.

 • Как тези различия в мненията са възникнали?
 • Какво направихте/бихте могли да направите, за да ги адресирате?
 • Poster
         Image
Разберете повече

Rapley, M., Ridgeway, J. and Beyer, S. (1997) Staff:staff and staff:client reliability of the Schalock and Keith (1993) Quality of Life Questionnaire. Journal of Intellectual Disability Research, 42, 37-42.


Stancliffe, R. (1999) Proxy respondents and the reliability of the QOL-Q Empowerment factor. Journal of Intellectual Disability Research, 43, 185-93.