Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Да позволим други да раз/говорят от името на детето
Adults and children holding hands outside,
         forming close bonds to enable them to be proxy respondentsВ допълнение на това да се търсят директно гледните точки на децата, като например да бъдат изслушвани, също може да се извлече полезна информация чрез:

 • Предлагане на избори, или
 • Наблюдаване на поведението.

Друг полезен начин да разберем дете с комплексни нужди, е да позволим на другите хора да говорят от името на детето. С помощта на медиатори (или застъпници) може да се получи качествена информация от тези, близки до детето, например родители, учители, училищни асистени или други хора, които се грижат за тях.

На практика

Чуйте майката на Ема, Рут, която говори за това, какво харесва Ема. 


Смятате ли, че Рут ще извърши добро медиаторство за Ема, нуждаеше ли се тя от такова? Обосновете се с конкретни  причини за вашия отговор.


Какви са опасностите от това да се разчита на гледните точки на другите?  • Poster
         Image
Adults and children holding hands outside,
         forming close bonds to enable them to be proxy respondents

Може да сте усетили, че Рут би извършила добро медиаторство за Ема. Като майка на Ема Рут познава предпочитанията и непредпочитанията на Ема много добре.


Много е важно медиаторите да представят това, което вярвят, че е гледната точка на детето, отколкото да дават и прокарват техни собствени виждания за това. 

Увеличаване даването на възможност 
Adults and children holding hands outside,
         forming close bonds to enable them to be proxy respondents


Помислете за децата във вашия клас. Помислете за начини, посредством които можете да увеличите възможностите за тях да правят избори и да изразяват своите предпочитания или своите гледни точки? 


Говорете с вашите колеги и изгответе списък с различни начини, при които на учениците във вашето училище се дава право на глас.  Това може да варира от ученици, които правят обикновенни избори или индикарт предпочитания посредством своето поведение до ученици, представени на училищния съвет. Има ли сфери, при които вие смятате, че практиката може да се подобри? Какви стъпки биха били необходими да предприемете в сферите, които сте идентифицирали?