Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оптимизиране на общуването
Girl and teacher preparing for an informal
         communication review

Изберете дете от вашия клас с трудности в общуването и разгледайте обстойно способностите му/й да комуникира.


Имайте предвид следните области:

 • Какви методи за общуване се използват?
 • С кого общуват – с вас, с равностойни на тях деца с техните проблеми, с други?
 • В кои сфери от живота си те действително общуват?
 • Какви стъпки предприемате, за да се уверите, че те могат да изразяват своето виждане за това, което им влияе и ги засяга?
 • Как реагирате на тяхната комуникация?
 • Какво се прави\може да бъде направено, за да се подобри способността на децата да общуват? Помислете за характерни особености на обкръжаващата среда на децата, а не само за начини за подобряване на техните умения за общуване.
 • Изгответе план за действие за подобряване способността на детето да определя неща за себе си. Работете върху него и отбелязвайте всяко произтичащо подобрение, касаещо качеството на живот.