Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Изслушвайте първо

Teacher listens to child

Изслушването на децата и взимането предвид на техните възгледи е първата ключова стъпка към овластяването им и оценяването на качеството им на живот. Но за много деца с комплексни нужди изразяването на възглед може да е основен проблем. За тези деца установяването на ефективна система за общуване е първата и най-важна стъпка.

Стъпки към развиване на система за общуване

Гледайте следното видео, за да разберете как е била установена ефективна система за общуване с Беки.


Помислете за стъпките, през които Беки е трябвало да мине, докато открие гласа си.


Какви положителни ефекти е имало установяването на тази система върху качеството на живот на Беки – както социално, така и по отношение на нейното образование?


Какво трябва да направи училището, за да обезпечи и осигури възможността, Беки да общува ефективно в училище?

 • Poster
         Image
Стъпки към развиване на система за общуване
awaiting image from editors

Може би сте идентифицирали следните стъпки, които Беки е направила, за да открие и да се сдобие с глас:

 • Научила се е как да използва ключове като например BIGMacks, за да изразява прости предварително програмирани послания.
 • Научила се е как да сканира редици и колони с поглед, за да посочи определени предмети или точки и да ги избира с превключване.
 • Тъй като способността й да използва превключвания намалялa, родителите й са намерили устройство, което тя може да използва само с посочване с поглед.

Може би сте идентифицирали, че качеството на живот на Беки се е подобрило по следните начини:

 • Чрез прикачането на устройството й за общуване към количката, Беки може да използва гласа си навсякъде в училище. Това включва разговори с приятелите й по време на почивките.
 • Тя може да казва на хората какво иска и от какво има нужда (себезастъпничество).
 • Сега може да участва като дава своя принос в часовете и да отговаря на въпроси.
Стъпки за развиването на система за общуване
awaiting image from editors

Учителите и подкрепящият персонал на Баки полагат много усилия, за да гарантират, че устройството за общуване на Беки съдържа целия речник, който й трябва, за да общува както в часовете, така и извън тях.