Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Оценка: количествена\качествена?
Young boy in white t-shirt finds voice
         singing in music room

Обосноваващо значително обмисляне относно качеството на живот е концепцията за насърчаване и даване на глас на хора в неравностойно положение.


Оценката за определяне дали възрастни с проблеми при учене имат най-доброто възможно качество на живот обикновено включва:

 • Развиването на разбиране за това какво те смятат за стойностно (качествени измервания), както и
 • Използването на повече предметни критерии (количествени измервания), за да се разбере дали конкретни инициативи подобряват тяхното качество на живот

виж Cummins, 1995, Schalock и Keith 1993 г. за повече информация.

Разбиране на детските нужди
Young boy in white t-shirt finds voice
         singing in music room

Подобен подход може да се вземе предвид като оценка на качеството на живот на някои деца в ученическа възраст, срещащи трудности при обучението.


Този метод на сборна оценка се фокусира върху социалния модел на инвалидност/увреждане, защото:

 • се отнася пряко към разбирането на ползите от конкретно осигуряване при децата по отношение на подобренията на качеството им на живот 
 • се корени в приемащото усещане на децата какво за тях има стойност, както и 
 • търси да установи възгледите на децата, например: какво обичат да правят, какво харесват, с какво искат да се занимават в бъдеще. 
Насърчаване в практическа ситуация

Изгледайте този видеоклип. Той показва ученици в център за интензивна грижа. Учениците в тази група имат състояния на аутистичен спектрум и им е трудно да учат в специална училищна класна стая. По-голямата част от техния ден се ръководи от възрастни. Във времето за свободен избор учениците се насърчават какво биха искали да правят и да го правят колкото е възможно по-независимо и по-самостоятелно.

 • Poster
         Image
Разберете повече
An open book

Cummins, R. (1995) On the trail of the gold standard for life satisfaction, Social Indicators Research, 38, 179-200.


Schalock, R. and Keith, K. (1993) Quality of Life Questionnaire, Worthington, OH:IDS Publishing Corporation.