Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Гледна точка с перспектива към целия живот
Young girl relaxed and confident
         with her teacherКачеството на живот, което децата преживяват с времето, е с натрупващ ефект върху тяхното развитие.


Начинът, по който на детето се дава глас и чуваемост, по който то се изслушва и неговите възгледи се осъществяват, ще повлияе не само на общуването му, а също и на:

 • Способността да прави избори 
 • Възможностите за независим живот и
 • Участието в обществото.

Детето, което не бъде чуто, става възрастен, който не говори.

Холистична перспектива
Young girl relaxed and confident
         with her teacherКачеството на живот, което децата преживяват в една област, може да повлияе на качеството на живота им в друга област. Така например качеството на връзките на детето с връстниците му може да повлияе на емоционалното му благополучие. По подобен начин физическото благополучие на децата може да бъде повлияно от материалното им благополучие.

По-широк контекст
A boy laughing

Качеството на живота на детето също така зависи от тези около него. Семейството, училището и широката общност могат да повлияят на качеството на живот на детето. Затова ние не само трябва да умеем да чуваме и слушаме възгледите на детето по въпроси, които го засягат, но трябва също така да преценим как възрастните около детето могат да направят промени, които да подобрят неговото качество на живот.

Бъдещето

Изслушайте това аудио на Харви, който говори за бъдещето си, и отговорете на следните въпроси: 

 • Какво може да се направи сега, за да се помогне на Харви да постигне бъдещите си амбиции?
 • Какво може да му попречи да постигне бъдещите си амбиции?

 • Poster
         Image
Бъдещето: повече размишления

Отговорът ви може би е включил следните начини, по които може да се помогне на Харви да постигне бъдещите си амбиции:

 • Преподаване на практически умения на Харви, които да му помогнат да излезе с количката си сам, като например безопасност на пътя, употреба на мобилен телефон, гарантиране, че той знае какво да прави, ако има нужда от помощ.
 • Семейството на Харви може да бъде подкрепяно да е с повече увереност като го оставя да излиза сам, както например в случаите, когато те са сигурни, че той знае как да се опази; придружавайки го от разстояние при първите няколко излизания или поддържайки контакт с него по телефона; започвайки с кратки излизания или такива, на които той излиза с приятел.
 • Харви може да бъде насърчен да рисува отново – той казва, че го е правил преди като по-малък.
 • Училището му може да го включи в преглеждането и новия дизайн на уебсайта си.
Бъдещето

Идеите ви за това, което би могло да попречи на Харви да постигне амбициите си, може да включват:

 • Желанието на семейството му да го защити и да го запази в безопасност може да им попречи да позволят на Харви да поема „рискове”, подходящи за дете на неговата възраст, като например да излиза сам или с приятели.
 • Понижени очаквания, предразсъдъци или стереотипизация за това, което Харви може да постигне в училище, в бъдещето или на работното място.
 • Негъвкави организационни процедури и практики на работното място.
 • Недостъпни работни места или транспорт до и от работа.