Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Влиянието на модела за качеството на живот
six pupils and two teachers sit in a circleВграждането на модела за качеството на живот в училище има редица влияния. Той засяга:


  • Начинът, по който обслужването на детето се вписва към/в училището.
  • Социални модели на неравностойно положение.
  • Вписване.
  • Оценка на качеството на живот на детето.
  • Семейство.
Ефективна политика, която има въздействие
six pupils and two teachers sit in a circleВ качеството си на училище, как бихте могли да разработите политика и практика в следните области и аспеки:

  • Фокусирайте се върху съвместна работа с услугите, свързани с децата.
  • Фокусирайте се върху социалния модел на неравностойност/инвалидност.
  • Промотирайте вписване.
  • Оценете качеството на живот на всяко дете, съгласно напредъка според националната план програма.
  • Фокусирайте се върху работа с всяко семейство.
Разберете и научете повече
six pupils and two teachers sit in a circle

Cummins, R. (2005) Moving from the quality of life concept to a theory, Journal of Intellectual Disability Research, 49.10, 699-706.


Turnbull, R., Turnbull, A., Wehmeyer, M. and Park, J. ( 2003) A Quality of Life Framework for Special Education Outcomes, Remedial and Special Education 24(2), 67-74.