Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Целта
a boy smiles at the computer

В „Разбиране на качеството на живот” видяхме, че качеството на живот на детето оказва влияние върху и се повлиява от много области на неговото благополучие, включително:

 • Физическо благополучие
 • Емоционаллно благополучие
 • Самостоятелно определяне (правене на избори и определяне на събитията)
 • Междуличностни връзки
 • Социално включване
 • Личностно развитие
 • Материално благополучие
 • Права и лично пространство

Тези области не трябва да бъдат подреждани според приоритетите и не трябва задължително да имат равно тежест, когато се отнасят до някое конкретно дете. Както ще видим по-късно, един от фундаменталните аспекти на подобряване на качеството на живот на детето е в разпознаването на факта, че всяко дете е различно.

Всяко дете има значение: сравнение
front cover of the government's publication:
         Every Child Matters

Много училища използват резултатите на кампанията „Всяко дете има значение” (DfES 2004) като начин на мислене за нуждите на децата и оценката на тяхното благополучие.


Петте резултата са:

 • Здраве
 • Безопасност
 • Радост и постижения
 • Положителен принос
 • Постигане на икономическо благополучие

Но основният фокус на „Всяко дете има значение” е стратегически. Осемте области в качеството на живот предлагат един по-индивидуалистичен подход.