Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Към по-високо ниво на включване

Young boy and teacher sit together whilst
         pupil writes a plan

Планирането, фокусирано върху личността (ПФЛ) е въведено през 2001 година от Отдела по здравето като част от неговатта политика „Оценяване на хората”. ПФЛ се опитва да включи възрастните с увреждания по активен начин като потребители на услугите. В някои училища, където този подход е бил възприет, децата и семействата им имат много по-голямо включване в прегледите.

Движението към ПФЛ насочва фокуса на прегледите встрани от просто напредъка на детето по отношение на националния учебен план и го обръща към по-холистична гледна точка за неговия живот. Ударението вече не е върху обикновен образователен преглед, а такъв, който включва други членове на общността, включително например професионалисти от временната грижа, жилищните и почивните услуги.

ПФЛ разглежда качеството на живот от гледната точка на детето.

Планиране, фокусирано върху личността

Чуйте този аудио клип, в който заместник директор обяснява разликата между планирането, фокусирано върху личността, и по-традиционния подход към планирането за ученици с увреждания.

 • Poster
         Image
Научете повече
Young boy and teacher sit together whilst
         pupil writes a plan

Read Adams, L., Beadle-Brown, J., and Mansell (2006) Individual planning: an exploration of the link between quality of plan and quality of life, British Journal of Learning Disabilities, 34, 68-76.


Този текст потвърждава позицията, заета от много обучители върху важността на ПФЛ PCP.