Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Едно дете, много професионалисти
A parent and a professional care
         for their children

Родителите трябва да работят с широк обхват от специалисти. Средно децата с увреждания имат контакт с поне десет различни професионалисти и в течение на една година посещават поне 20 уговорки в клиники.

Родителската гледна точка
A parent and a professional care for their
         children

Чудили ли сте се някога какво е усещането да си родител на дете с комплексни нужди?


Родителите често знаят повече за собствените си деца, отколкото професионалистите, с които децата се срещат. Професионалистите обикновено имат своя област на знания, а родителите са експерти в подробните детайли на поведението на децата си, като например храненето им, съня им и това, което те харесват/не харесват, предпочитат/не предпочитат.


Връзката между родители и професионалисти е най-добре, когато те работят заедно, за да поодобрят качеството на живот на детето.

Гледната точка на детето

В този видеоклип Харви говори за училището си и за някои от хората, които работят там.

 • Кои специалисти споменава той?
 • Какви са ролите на тези различни професионалисти?
 • Как би могло семейството на Харви да работи с професионалистите и специалистите, за да подобри качеството на живот на Харви?
 • Poster
         Image

Харви споменава следните специалисти:

 • Учителят на глухите;

 • Училищната сестра и

 • Физиотерапевта.

Най-важният фактор за подобряване качеството на живот на учениците е ефективната комуникация между дома и училището. Споделените цели могат да гарантират, че детето получава подкрепа по подходящ начин у дома и в училище, за да стане възможно най-независимо.


Можете да научите повече в модул 4.1. „Работа с други професионалисти'.