Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Children should be seen AND heard

Harvey attends a special school but has some of his lessons in a mainstream school. Listen to Harvey talking about his school.


What is Harvey's view on what the mainstream school could do better?


How could the school improve Harvey's ability to learn?

 • Poster
         Image

Прекаленият фонов шум, неясното говорене и сложните инструкции затрудняват ученето на Харви.


Идеите ви за това какво е възможно да направят учителите и връстниците на Харви, за да му помогнат, може да включват:

 • Да обръщат особено внимание на нивото на шум, когато Харви е в класа;
 • Да изчакат да настъпи тишина, за да говорят в час;
 • Да говорят бавно и отчетливо;
 • Да раздробяват инструкциите на по-малки стъпки.

Такива промени вероятно биха повлияли положително и на учениците в класа, не само на Харви.

Разглеждането на качеството на живот е ключово към овластяването

a boy holds a green toy to his mouth

Разсъждаването за качеството на живот на детето е важно по много причини. То може да ви помогне да:

 • Овластите детето.
 • Помислите за това какъв ще бъде животът на детето, когато то стане възрастен.
 • Видите и разберете детето от различни перспективи.
 • Оцените, че детето е част от семейство и от широката общност и е повлияно от тях.