Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Деца и младежи
Happy young girl in pram with
         ball

През последните 20 и повече години идеята за „качество на живот” се използва все повече в работата с възрастни с увреждания (виж BILD 1997, Rapley 2003, Cummins 2005).


Част от този интерес е насочена към измерването на качеството на живот по отношение на здравето и социалните типове политика и видове практика, например оценката дали възрастните хора, които живеят в собствените си домове, имат по-добро качество на живот от тези, живеещи в социалните домове за грижа.Напоследък моделът се използва и в работата с деца с увреждания (Turnbull et al 2003)


Ниво Б разглежда различни аспекти, които могат да ви помогнат да обмислите как може да се подобри качеството на живот за децата и техните семейства:

 • Различните аспекти на качеството на живот.
 • Разликата между индивидуалния и социалния модел на увреждане.
 • Важността на гласа на учениците и
 • Ролята на другите специалисти, които работят с детето.
Определение на понятието „качество на живот“
Boy in white shirt laughs with
         teacher


Качеството на живот се определя като:

„Общо чувство на благополучие, чувство на позитивно социално включване и възможности за постигане на личния потенциал.” (Schalock et al 2002 p.9)


По много причини е важно да се мисли за качеството на живот на детето. Това може да ви помогне да::

 • Овластите децата
 • Помислите как ще изглежда животът на детето, когато то порасне и стане възрастен човек.
 • Разберете детето от много различни перспективи и
 • Оцените, че детето е част от семейството и широката общност и се влияе от тях.
Въздействие върху индивида
a girl looks at and touches a toy animal
         held by a teacher

Качеството на живот на едно дете влияе върху и се влияе от много области, които са част от състоянието на благополучие на детето, включително:

 • Физическо благополучие 
 • Емоционално благополучие
 • Самоопределяне (правене на избори и определяне насоката на събитията)
 • Междуличностни взаимоотношения
 • Социално включване
 • Лично развитие
 • Mатериално благополучие и
 • Права и лично пространство.
Въздействие върху индивида

Изслушайте Харви, който говори за нещата, които харесва и които не харесва.


Разгледайте областите, изнесени на екран 3 по отношение на аудио записа на Харви.


Какво можете да кажете за качеството на неговия живот?


Има ли нещо, което може да го подобри?

 • Poster Image
Социален модел на увреждането
a girl using a headswitch

Много от проучванията върху качеството на живот са го концептуализирали като въпрос, свързан със здравето, който е обвързан с оценката на медицинските и социалните интервенции.

Но в това обучение подобряването на качеството на живот се разглежда като начин за овластяване на децата.

Научете повечe

British Institution of Learning Disabilities BILD (1997) Quality of Life Issues. 104, BILD Publication: Kidderminster.


Cummins, R. (2005) Moving from the quality of life concept to a theory, Journal of Intellectual Disability Research, 49.10, 699-706.


Rapley, M. (2003) Quality of life research. A critical introduction. London, Sage.


Turnbull, R., Turnbull, A., Wehmeyer, M. and Park, J. ( 2003) A Quality of Life Framework for Special Education Outcomes, Remedial and Special Education 24(2), 67-74.