Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ако имате право  на едно желание за подобряване качеството на живота ви, какво би било то?

Да дадем на децата глас и избор

Качеството на живот на всяко дете се подобрява, когато му/й се даде:

 • Глас
 • Действителни избори.

Изслушайте Харви, който говори за нещата, които предпочита/харесва и които не предпочита/харесва.

 • Poster
         Image
Много области на въздействие
a boy in a wheelchair

Качеството на живот на детето се отразява върху и се повлиява от много области, касаещи неговото благополучие, включително:

 • Физическо благополучие
 • Емоционално благополучие
 • Самоопределение - взимане на собствени решения (правене на избори и определяне насоката на събитията)
 • Междуличностни връзки и отношения
 • Социално включване

 • Лично развитие

 • Материално благополучие и

 • Права и лично пространство

Разгледайте тези области по отношение на аудиоклипа на Харви.


Какво можете да кажете за неговото качество на живот?


Има ли нещо, с което то би могло да се подобри?

Отговорът ви е възможно да включва следното:

 • Въпреки че използва инвалидна количка, Харви участва в много спортове. Адаптираните спортове и оборудването му позволяват да участва. Включването в спортове ще подобри неговото физическо и емоционално благополучие. Колело за ръце би му позволило да участва повече в обиколки с колелета заедно със семейството му.
 • Харви участва в отборни спортове – това може да допринесе за емоционалното му благополучие и да поощри междуличностните връзки и отношения.
 • Употребата на компютър изглежда насърчава личното му развитие.