Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Д
Да поговорим със семействата;
Да изслушаме семействата
A portrait of a father
         and his son and daughter smiling
За този модул

Ниво Д от този модул надгражда наученото в нива Б и В.

Ниво Б представя основните въпроси за семействата по време на и след раждането на дете със специфични обучителни трудности/дълбоки и множествени обучителни трудности/комплексни обучителни трудности и увреждания SLD/PMLD/CLDD, като дава известна идея за перспективата на семействата и предизвикателствата, пред които те се изправят

Ниво С се фокусира върху това как училищата могат да работят заедно със семействата, за да облекчат бремето им и да засилят подкрепящите ги заобикалящи работни мрежи.

Ниво Д разглежда по-разширено различните последствия от уврежданията и възможното влияние, което може да се окаже върху семействата. Например по какви начини училищата могат да осъществят ефективен и координиран отговор, за да се окаже подкрепа на семействата при преодоляването на ключови въпроси, свързани с тежките, дълбоки или комплексни обучителни трудности на техния син или дъщеря?

Резултати от ученето и обучението

Материалите в това ниво са предназначени, за да осигурят инструменти на тези, които работят с деца със СОТ/ДМОТ/КОТ (SLD/PMLD/CLDD),чрез които да могат да:

 • Синтезират ключовите принципи на интервенцията в ранното детство, включително как те са повлияли на политиките и практиката на национално и международно ниво; и
 • Анализират и оценят доказателствата в литературата и политиките, свързани с ключовите идеи за семейно центрирана и ориентирана към семейството практика, като идентифицират как детето с комплексни нужди може да повлияе на начина, по който семейството функционира.
Стандарти на учителитеДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти на учителите

Teachers Standards Cover

Специални образователни потребности

Както е определено от Кодекса на практиката за специални Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.


SENCodeOfPracticeCover
Признания и Благодарности

Благодарности към специалистите, които допринесоха към разработването и изготвянето този модул:

 

Съдържание на модула

Професор Бари Карпентър, академичен директор (Special Educational Needs), The Schools Network
Холи Роусън, асистент изследовател, The Schools Network
Джоу Егертън, координатор на изследователски проект (КОТУ)(CLDD), The Schools Network

 

Всички модули са създадени от The Schools Network и 
Real Group (Великобритания) Ltd за Training Development Agency for Schools (TDA).

 

Редакторски екип

Д-р Марк Търнър, Real Group (Великобритания) Ltd.

Професор Хилари Констабъл, The Schools Network

Джоу Егертън, The Schools Network

Ан Фоули, The Schools Network

Джон Труман, The Schools Network

Ани Грант, независим консултант

Производство и дизайн

Джонатан Бонд, Real Group (Великобритания) Ltd

Колм Гибсън, Real Group (Великобритания) Ltd

Дейвид Хътър, Real Group (Великобритания) Ltd

Рут Ърл, Real Group (Великобритания) Ltd

 

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions

 

Управление на проекта

Професор Бари Карпентър, The Schools Network

Алан Макгрегър, Real Group (Великобритания) Ltd

Силвия Падък, The Schools Network

Д-р Марк Търнър, Real Group (Великобритания) Ltd

Каролин Уард, The Schools Network

 

Благодарим на всички деца, родители, гледачи, асистенти и учители за техния принос и тяхното участие.