Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ранна подкрепа
Girl and carer with cards

„Ранна подкрепа“ е програма, предназначена за предоставяне на по-добре координирани услуги за родители на деца с увреждания под петгодишна възраст, веднага щом бъдат идентифицирани нуждите от допълнителна помощ за детето.

„Ранна подкрепа“ събира в едно образование, социална грижа, здравни служби и доброволчески сектор, като работи в партньорство с родителите, за да достави услуги от най-високо качество за семействата с деца под тригодишна възраст.

„Ранна подкрепа“ има за цел да осигури по-добрата информираност на родители и професионалисти относно нуждите на семействата и как най-добре да бъдат посрещнати те.

The Early
Support materials
A child being lifted on a mat by two carers

Early Support provides the following materials:

 • Early Support Family Pack
 • Early Support Professional Guidance
 • Early Support Service Audit Tool
 • Early Support Monitoring Protocol for Deaf Babies and Children
For families...
Girl and carer with cards

The Early support programme and materials are designed:

 • To improve services that families encounter locally, regionally and nationally.
 • With parents of children with disabilities to ensure that their needs and priorities are addressed.
 • To ensure that families living in different parts of the country receive the same high level of care and support.
За специалистите...
A child being lifted on a mat by two carers
 • Eфективната мулти институционална работа е сърцевината на програмата „Ранна подкрепа“.
 • Програмата помага на всички, които работят със семейства, да имат правилната комбинация от знания и умения, за да доставят услуги от най-високо качество.
 • „Ранна подкрепа“ активно насърчава периодични и многоинституционални прегледи на услугите и осигурява инструмент за одит, за да позволи на службите да прегледат и подобрят доставянето на услугите.

При множество текущи интервенции от различни практици може да се получат проблеми.

Семейното досие при „Ранна подкрепа“
 • Използва се, ако семействата контактуват много с различни специалисти, за да насърчи приемствеността, комуникацията и овластяването за/на семейството и детето.
 • Досието е предназначено да дава детайли и подробности на различните специалисти, участващи в работния процес със детето, относно нуждите за подкрепа и да функционира като основен информационен източник, който да съдържа цялата документация.
 • Концентрира се върху работата заедно и търсенето на положителни пътища напред; съдържа стандартен комплект материали, които могат да бъдат използвани в много различни ситуации, за да подпомогнат така описания процес.
 • При развиването му се взимат предвид децата до петгодишна възраст, но може да бъде подходящо и за по-големи деца.
 • Развива се и се разработва от родители, грижещи се и практикуващи.
 • Използва се от местните власти, болниците и здравните служби в общността в цяла Англия, за да гарантира, че семействата и грижещите се за деца с увреждания са във фокуса на дискусията и вземането на решенията относно детето им.

Department for Education, 2011

Услугите за семействата

Една основна причина за проблемите, пред които са изправени семействата, ползващи услугите, е множеството агенции и професионалисти, които се занимават със семействата на децата с увреждания, липсата на координация между различните агенции и бремето върху семействата по отношение на многото контакти.

Social Policy Research Unit, 2006

Доставянето на висококачествени услуги за най-уязвимите ни деца и техните семейства може да бъде постигнато само от добре обучена и умела работна сила в контекста на отклика на обществото.

Carpenter and Campbell, 2008

Допълнителна информация за програмата „Ранна подкрепа“Further information on Early Support

Early Support and You: A guide to the Early Support programme (Early Support, 2006)


The Early Support Family File (Early Support, 2010)


How to use the Family File (Early Support, 2010)

Препратки
References
Carpenter, B. and Campbell, L. (2008) The Changing Landscape of Early Childhood Intervention in the United Kingdom: Strategy, Policy, and Practice (2008) Infant and Young Children, 21, (2), 142-148.
Social Policy Research Unit (2006) Developing a Key Worker Service for Families with a Disabled Child, York: University of York, Social Policy Research Unit.