Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Постижение за Всички – структурирани разговори
Girl laughing

Постижение за всички (ПЗВ) беше проект на Отдела по образование, осъществен като пилотен сред малка селекция от начални и основни училища, насочени към подобряване на включването и постиженията на децата със специални образователни потребности чрез работа с тях и техните семейства. Един от най-успешните аспекти на този проект беше структурираните разговори с родителите.

По-долу има връзки/линкове към оценъчния доклад на проекта ПЗВ (Achievement for All (AfA) evaluation) и също към обучителния наръчник (Structured Conversation Handbook), който дава повече информация как да извършите структуриран разговор със семействата си.


Структуриран разговор – история на успеха

Структурираните разговори дават по-широка картина за всяко дете и всъщност се оказва,че някои от децата са били много активни у дома, като там правят много различни неща. Особено едно дете, тя е много надарена музикантка, а ние не знаехме… и всъщност научихме много подробни детайли за отделните деца.  

От едно училище

И училищата, и родителите смятат структурираните разговори с родителите за изключителна история на успеха по проекта ПЗВ досега:

  • Разговорите осигуряват по-цялостна перспектива върху учениците и са довели до промяна на културата в родителското включване и ангажираност.
  • Разговорите са били особено ефективни в изграждането на истинско партньорство между дома и училището за учениците със специални образователни потребности и увреждания.
  • Родителите се чувстват повече включени в процеса на образование на тяхното дете, в по-голяма степен овластени, като усещат промяна в динамиката на взаимодействията си с училищния персонал.

Включване/ангажиране на родителите

A portrait of a boy wearing glassesВъпреки че има едно малко, но значително малцинство от родители, които са „трудни за достигане“, училищата са изразили решимост да ги включат и ангажират, като направят или адаптират допълнителна подготовка – например посещения по домовете, вечерни срещи или срещи през уикенда, организиране на транспорт, използване на други родители като застъпници.

Структурираните разговори са помогнали на родителите да разберат трудностите на детето си в училище и са използвани, за да подготвят родителите да помогнат на детето си с домашната работа. Настъпили са промени във връзките между учениците и семействата им с персонала на училището.

Провеждане на структуриран разговор
Girl laughing

Следвайки наръчника за структурирани разговори,

проведете структуриран разговор с член на семейството на дете или млад човек от вашето училище или организация, като попълните формуляра и плана за действие (стр. 35).

След това, използвайки листовка шест от стр. 37 на наръчника, преминете през точките за рефлексия и направете самооценка на приноса си към разговора.