Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Преживяването на прехода

Дори и когато настаняването е подходящо за младия човек и нуждите му са посрещнати, периодът на преход все пак е разрушителен и объркващ за младите хора с тежки обучителни дефицити в дългосрочната грижа.

Smart, 2004

Преходът отвъд задължителното обучение може да е труден период за младите хора с обучителни трудности и техните семейства (DIES, 2004). Kim and Turnbull (2004) посочват, че учениците с тежки интелектуални дефицити преживяват по-стресиращи преходи, отколкото други млади хора с увреждания

Vallos (2000) докладва, че родителите казват за този период от живота им,че е също толкова труден, както когато детето им е било диагностицирано с увреждания.

Прочетете още:

Brief overview of post-16 transition statutory expectations and scope


Further reading on transition

Подкрепа от училищата

Твърде често изглежда, сякаш ако не зададеш правилния въпрос, няма да получиш правилния отговор. Но ако не знаеш правилния въпрос, как ще разбереш? Мисля, че това е дилемата, която родителите имат.

Ankeny et al, 2009

От каква подкрепа може да имат нужда семействата от страна на училищата?

 • Насърчаване да потърсят от рано какви условия има за пораснали/възрастни. Типичният съвет е да започнат да търсят 12 месеца преди техният син или дъщеря трябва да напусне училище, а някои родители предлагат две години предварително, за да се осигури по-голям избор.
 • Много точна информация относно нивото на независимост на техния син или дъщеря „в реалния свят“ и вероятните предизвикателства за службите, за да могат те да намерят подходящите условия за пораснали/възрастни.
 • Проактивни неформални контакти и насоки за емоционална подкрепа.
 • Подкрепа от училището в справянето с местните власти.

Egerton, 2005

Подготовка за прехода

Знаем, че училището приключва, но мисля, че като родители имаме склонността да живеем тук и сега, а преходът трябва да накара мозъците ни да мислят за това какъв ще бъде животът, когато училището свърши, и да си съставим картина за това как ще изглежда и как да стигнем до този момент.

Ankeny et al, 2009

Разгледайте въпросника на един родител за условията за възрастни provision questionnaire.


Разберете повече за подготовката във вашето училище (за предпочитане на възраст 16 и нагоре) за прехода на младите хора към нови условия. Каква информация и подкрепа предлага училището ви на семействата?

Разработете информационна листовка за семействата, основана на това, което сте разбрали, както и листовка със съвети за персонала как могат да подкрепят прехода. Обсъдете това с прекия си ръководител.

Какво могат да предложат училищата
Sarah and Robert go shopping


Поредица от семинари за времето, след което техният син или дъщеря навърши 14 години, които включват информация относно:

 • Планирането и управлението на прехода от/след 14-годишна възраст, включително законови/статусни оценявания.
 • Да оценят доколко са подходящи възможните условия за възрастни за техния син или дъщеря и какви въпроси да зададат.
 • Съвети за помощите и финансовите опции след 16-год. възраст.
 • Правата на родителите след 16-год. възраст, връзки със службите, предлагащи условия за възрастни, техния син или дъщеря като възрастен и как да се справят с това.

За родителите са много полезни съвети от доверени независими специалисти и родители, които са минали през предизвикателния преход и които могат да водят семинарите.

Какво да очакваме, следвйки прехода

Преживяванията на младите хора, свързани с прехода към пълнолетието са подпомогнати (или възпрепятствани) от фактори, които повече се отнасят към средата и контекста, в който се случва преходът, а не толкова към самия процес на прехода.

Heslop et al, 2002

Помогнете на семействата да разберат какво да очакват. Информацията, дадена от някои родители на напускащи училище, предполага, че младите хора могат да преживеят:

 • Кратък период на „меден месец“ (например 1 до 3 седмици), последван от 9-18 месеца установяване, което може да е много травматично за всички засегнати.
 • Възобновена поява на предизвикателно поведение, което преди това е било потушено.
 • Временна регресия в нивото на умения.
 • Възможни здравни проблеми, които трябва да бъдат идентифицирани и адресирани (например депресия и други психични проблеми, наддаване на тегло, епизодично увеличаване на епилептичните прояви).

Egerton, 2005

Препратки
References

Department for Education and Skills (2004) Removing Barriers to Achievement: the Special Educational Needs Strategy, Nottingham: DfES Publications.


Egerton, J. (2005) From the far side: parents' perceptions of information-sharing to support transition for young people with severe and complex learning disabilities (Masters dissertation), Birmingham: University of Birmingham.


Heslop, P., Mallett, R., Simons, K. and Ward, L. (2002) Bridging the Divide at Transition: What happens for young people with learning difficulties and their families, Kidderminster: BILD.

Препратки
References


Hudson, B. (2003) From adolescence to young adulthood: the partnership challenge for learning disability services in England, Disability & Society, 18 (3), 259-276.


Kim, K.H. and Turnbull, A. (2004) Transition to adulthood for students with severe intellectual disabilities: shifting towards person-family interdependent planning, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 29 (1), 53-57.


Smart, M. (2004) Transition planning and the needs of young people and their carers: the Alumni Project, British Journal of Special Education, 31 (3), 128-137.