Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Екип около детето (ЕОД) 
A group of adults and children sitting in
         a circle

Екип около детето (ЕОД) представлява „индивидуално планиран и развиващ се екип от тези практикуващи, които редовно се срещат с детето и семейството, за да осигурят практическа, координирана подкрепа в образованието, терапията и лечението.”

Неговата цел е да осигури по-координиран, задълбочен и последователен подход към подкрепата на детето и неговото семейство.

Адаптирано от Limbrick, P. (2004) Early Support for Children with Complex Needs: Team Around the Child and the Multi-agency Keyworker. Worcestershire: Interconnections.

Характеристики на ЕОД TAC
A group of seated adults and children

Има три основни характеристики на ЕОД (TAC):

 • Всеки ЕОД (TAC) е съставен от членове, представители на различни професии, които са практикуващи професионалисти, подкрепящи детето и семейството му без значение от полето и службата им на действие. Това може да включва здравни, образователни, социални служби, както и специалисти от доброволческия и частния сектор.
 • Всеки ЕОД  (TAC) овластява родителите, като им предлага пълноправно място в екипа.
 • Всеки ЕОД (TAC) има екипен лидер, който функционира като ключов работник с детето и семейството му с много ясно очертана и ограничена роля. Той също така действа и като основен фасилитатор на ЕОД (TAC).
Насоки за приемане на подхода ЕОД 

Като предварителни насоки за всеки, който приема подхода ЕОД  ето някои съществени характеристики:

 1. Подходът ЕОД  е подходящ там, където децата, младежите и семействата им ще получат по-ефективна подкрепа, ако хората около тях работят заедно, а не поотделно.
 2. Децата или младежите и родителите са членове на техния ЕОД  и са изцяло включени във всички решения относно подкрепата.
 3. Всеки ЕОД  на дете или младеж става малко организационно ядро за голямата група от участващи.
 4. Подкрепата се основава на подпомагащи взаимоотношения и истинско партньорство.
 1. Подкрепата е взаимосвързана, без значение колко практици, служби и агенции участват.
 2. Всеки ЕОД  се споразумява за единен, обединен и многоинституционален план за действие.
 3. Всеки ЕОД е ръководен от фасилитатор, който функционира като многоинституционален ключов работник или водещ професионалист с много ясно определена и ограничена роля.
 4. Всеки ЕОД   се стреми да осигури креативен, творчески и съобразителен отговор на нуждите и необходимостите.
Използване на подхода ЕОД 

Възхитена съм от проекта Key Worker. Щеше да е неоценим по-рано. Първата година [след като детето ми се роди], при нас се смениха много професионалисти, обслужването беше сегментирано и частично, съветите си противоречаха. Първата среща [на ЕОД]  беше толкова полезна; съгласувахме различни подходи и се съгласихме на ясни, последователни цели.
Родител, цитиран в Wellings, 2005

Подходът ЕОД  може да бъде използван с деца в училищна възраст и тийнейджъри, които имат различни нужди, краткосрочни или продължаващи (Limbrick, 2001). Той е най-подходящ за прилагане при деца в предучилищна възраст, за които се налага подкрепа в ранната интервенция, както и деца, и младежи с множествени или комплексни нужди, за които се изисква принос на практици от няколко професии (Limbrick, 2001). Това може да се окаже необходимо скоро след диагнозата, независимо дали се случва в ранна или в училищна възраст.

Управление на ЕОД  срещи
A group of seated adults and children

Моделът ЕОД осигурява идеален форум за дискусии и преговори на нагласи, подходи и амбиции. ЕОД  е среща на равни, хора с различни знания и роли, които споделят искрената загриженост за благополучието на детето и семейството. Важно е срещите на ЕОД  да бъдат управлявани внимателно, за да могат родителите да имат действително равен глас сред специалистите и професионалистите. 


За да постигнете това:

 • Връзките в ЕОД  трябва да се основават на емпатия, уважение, честност и доверие.
 • Родителите не трябва да се чувстват покровителствани.
 • Членовете на  ЕОД  не трябва да се преструват, че слушат, а след това да пренебрегват казаното от родителите.
 • Безпокойствата на родителите не трябва да бъдат отхвърляни с етикети като невротични, свръх-загрижени, неловки, твърде изискващи или отричащи.
Препратки
References

Limbrick, P. (2001) The Team Around the Child – Multi-agency Service Co-ordination for Children with Complex Needs and Their Families: A manual for service development, Worcestershire: Interconnections.


Limbrick, P. (2004) Early Support for Children with Complex Needs: Team Around the Child and the Multi-agency Keyworker, Worcestershire: Interconnections.


Limbrick, P. (2009) TAC for the 21st Century: Nine Essays on Team Around the Child, Clifford: Interconnections.