Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
SIBS

Sibs е единствената благотворителна организация във Великобритания, която представлява нуждите на братята и сестрите на хората с увреждания. Те имат нужда от информация през целия живот, често преживяват социална и емоционална изолация и трябва да се справят с трудни ситуации. Те също така искат да имат положителни връзки с техните братя и сестри с увреждания и да могат да изберат ролята, която да играят в бъдещата им грижа. Във Великобритания има над половин милион млади и над милион възрастни братя и сестри.

www.sibs.org.uk

Ресурсите на SIBS включват:

 • Информация за братята и сестрите.
 • Семинари за братята и сестрите.
 • Семинари за родители.
 • Подкрепа по телефон и имейл за братята и сестрите и за родителите.
 • Групи за братята и сестрите (деца и възрастни).
 • Обучение (например за възрастни или за училища) по водене на групи за братята и сестрите.
Sibshops
Sibshops logo

Моделът осигурява на братята и сестрите на деца със специални нужди различни възможности като:

 1. Да се срещнат с други братя и сестри в развлекателна обстановка.
 2. Да обсъждат общите си радости и грижи.
 3. Да научат как другите се справят със ситуациите, възникващи около техния брат или сестра със специални потребности.
 4. Да научат повече за последствията за техния брат или сестра със специални потребности.

Също така Sibshops осигурява на родителите и професионалистите възможности да научат повече за грижите и възможностите, които братята и сестрите на деца с увреждания преживяват.

“Sibshops представляват особен вид отбелязване на големия принос, който братята и сестрите на деца със специални потребности правят. Sibshops признават, че да си брат или сестра на някой със специални потребности може да е добре, не толкова добре или някъде по средата. Те отразяват убеждението, че братята и сестрите могат да дадат много едни на други, когато им се предостави такава възможност. Моделът Sibshops смесва информацията и дейностите по дискутиране с игри, които са проектирани като уникални, различни и които допадат на широк спектър от възможности.“

„Те осигуряват жизнерадостни възможности за братята и сестрите на децата с обучителни затруднения да получат подкрепата на връстниците и да се образоват в развлекателен контекст.“

Meyer and Vadasy, 1994

Организиране на Sibshops
Adults and children participating in a
         call and response group

Най-добре е Sibshops да бъде предлаган от екип от професионалисти и пълнолетни братя и сестри на хора със специални нужди, които:

 • Имат познания за представените увреждания или заболявания.
 • Имат чувство за хумор, настроение и обичат да играят.
 • Се наслаждават на компанията на децата.
 • Зачитат експертните знания на братята и сестрите за живота с друго дете със специални потребности.

Sibshops могат да се провеждат според нуждите и ресурсите. Например могат да бъдат предлагани в серия (пет Sibshops срещи по веднъж на месец) или като самостоятелни събития (например двумесечни срещи с отделна регистрация); някои се правят всяка седмица, всеки месец, на два месеца или на година.

Оценка на Sibshops
Adults and children participating in a
         call and response group

Тридесет братя и сестри (на възраст 18-34 години), които са посещавали Sibshops и оттогава са приключили посещението си, са попълнили анкета за оценката на въздействието за братята и сестрите от посещенията на Sibshops (Johnson and Sandall, 2005):

 • Над 90% от отговорилите казват, че Sibshops са имали положителен ефект върху чувствата им към техните братя и сестри.
 • Sibshops са преподали стратегии за справяне на над две трети от отговорилите.
 • 75% докладват, че Sibshops са се отразили на живота им като възрастни.
 • 94% казват, че биха препоръчали Sibshops на други.
A boy and carer joining a group

„… отдавна твърдим, че най-големите ползватели на Sibshops са вероятно братята и сестрите с увреждания. Ако подкрепяме децата с обичайно развитие при израстването им, увеличаваме шанса, че тези братя и сестри ще изберат да останат включени с любов във грижата и като възрастни.“

The Sibling Support Project

Дейности

Изгледайте това видео, в което Дон Майер обяснява някои въпроси за братята и сестрите на хората с увреждания и показва примери за Sibshops.

Използвайки долния примерен график и показаните дейности, планирайте 2 дейности, които могат да бъдат направени с братята и сестрите, за да им позволят да говорят за преживяванията си по деликатен, но забавен начин.


           График:

Sample Sibshop schedule

Препратки
References

Johnson, A.B. and Sandall, S. (2005) Sibshops: A follow-up of participants of a sibling support program, Seattle: University of Washington.


Meyer, D.J. and Vadasy, P.F. (1994) Sibshops: Workshops for siblings of children with special needs, Baltimore: Paul H. Brookes.