Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проучване

Анализ на "Contact a Family" от анкетата им от 2003 г. „Взаимоотношения между родители, които имат дете с увреждания“. Проучване на над 2000 родители във Великобритания разкрива следните данни:


Проблеми след сдобиването с дете с увреждания % хората, свързани с дете с увреждания
76% стрес или депресия 88%
72% умора/липса на сън 84%
51% финансови затруднения 66%
32% проблеми на работа 71%
22% жилищни проблеми 69%
10% домашно насилие 55%
8% проблеми с наркотични вещества или алкохол 67%
8% никое от горните
4% не са посочили отговор

Десет практически въздействия от увреждането

Boy in chair with carer

От изследванията на Olssen and Hwang (2003), Runciman and McIntosh (2003) и Conway and O’Neill (2004) са идентифицирани следните десет въздействия вследствие увреждането:

1. Финансови затруднения

2. Обтегнати емоционални взаимоотношения

3. Ограничен социален живот

4. По-високи нива на стрес

5. Промени на семейните дейности и цели

6. Времеви ограничения поради нуждите от грижи

7. Липса на сън

8. Изпълняване на неприятни процедури

9. Липса на детегледачки

10. Предизвикателства във всекидневния живот

Последващите слайдове дават повече информация за някои от изброените.

Финансови затруднения
Boy with walking support and carer

Да имаш дете с увреждания може да означава също, че за родителите е значително по-трудно да поддържат работа на пълен работен ден, жилището им може да е неподходящо за необходимостите на детето им и разходите по основните им нужди да се увеличават.

Стратегически отдел на министър-председателя  (2005) (p102)

В обобщен доклад "Child Poverty Review" (HM Treasury, 2004) беше констатирано, че 55% от семействата с дете с увреждания живеят или са живели в бедност и е изчислено, че разходите за отглеждане на дете с увреждания са три пъти по-големи от тези за дете без увреждания (Gordon et al, 2000; Russell, 2005; Wooley, 2004).

Обтегнати емоционални взаимоотношения
Girl in chair with carer

Грижите за дете с увреждания могат да причинят проблеми във взаимоотношенията. Според едно проучване 32% от двойките докладват за известни проблеми, 13% посочват големи проблеми и 9% се разделят. Стресът, депресията и липсата на сън са други често изпитвани проблеми (Contact a Family, 2011).


За повече информация прочетете :
Contact a Family (2009a) Relationships and Caring for a Disabled Child. London: CAF.

Ограничен социален живот
Boy in chair with carer

В доклада на "Contact a Family": "What Makes My Family Stronger" (2009b) семействата посочват, че изпитват липса на социален живот и възможности за развлечения. Това се дължи на финансов недостиг и чувство на изключване по отношение на физическите възможности, но също и нагласите на другите хора.

Завишени нива на стрес

Степента на сериозност на увреждането на детето във всяко ниво може да остави родителите изтощени до степен, която ги прави зависими от тяхната толерантност към стреса. Много от тях изпитват хроничен песимизъм и рискуват да получат срив в нормалните функционални дейности. Ранната интервенция трябва да се опитва да предотврати това неприятно развитие. Трябва да се опитва енергично и с много усилия.
Randall and Parker (1999) (p121)

Промените в семейните дейности и цели
Girl in chair with carer


"Contact a Family" (2009b) констатира, че „изискванията за грижите оставят много малко време един за друг и понякога двойките водят отделен социален живот, защото докато единият се грижи, другият се възползва от няколко часа почивка или време с другите деца.“ (What makes my family stronger, p13)

Ограничения във времето, предизвикани от изискванията,които грижите налагат
Boy with walking support
Проучването на Mencap (2001) "No Ordinary Life" разкрива стряскащи факти по отношение на грижата за деца с дълбоки и множествени обучителни затруднения.

  • 60% от родителите прекарват повече от 10 часа дневно в основни физически грижи.
  • Родителите са събуждани средно три пъти нощем.
  • 48% не са получавали никаква подкрепа извън семейството, която да им помогне с грижите.
Липса на сън
Boy with walking support and carer

Основните ми нужди не са посрещнати – не мога да се наспя дори една нощ, тъй като детето ми с увреждания има нужда от грижи през нощта.

Contact a Family, 2009

Проучването Mencap (2011) "No Ordinary Life" разкрива, че родители, които се грижат за дете с дълбоки и множествени обучителни трудности, са събуждани средно три пъти през нощта.

Липса на детегледачки
Girl in chair with carer

"Contact a Family" (2009) отбелязва, че подходящите детегледачки и другите типове неформална подкрепа са по-трудни за намиране, когато детето има увреждания.

Предизвикателства във всекидневния живот
Boy with walking support


Изследователите за проекта „Първи впечатления“ на Foundation for People with Learning Disabilities (2005) са интервюирали 22 родители на деца с увреждания като са ги помолили да опишат предизвикателствата, пред които са изправени в справянето с всекидневния си живот. Те разкриват следното:


Да се намери подходящо място за паркиране и подходяща количка за пазаруване, да се използва обществения транспорт и да се открие достатъчно здрава детска количка, когато детето израсте своята първата такава, всичко това допринася за стреса. Общественият транспорт е особено недостъпен за децата и възрастните с увреждания.

Проект „Първи впечатления“, 2005

Препратки

Contact a Family (2003) No Time For Us: Relationships between Parents who have a Disabled Child: A survey of over 2,000 parents in the UK, London, CAF.


Contact a Family (2006) About families with disabled children - UK, London: CAF.


Contact a Family (2009a) Relationships and Caring for a Disabled Child, London: CAF.


Contact a Family (2009b) What Makes My Family Stronger: A report into what makes families with disabled children stronger - socially, emotionally and practically, London: Contact a Family.


Contact a Family (2011) Statistics: Information about families with disabled children.

Препратки

Foundation for People with Learning Disabilities (FPLD) (2005) First Impressions: Emotional and practical support for families of a young child with a learning disability. A guide for practitioners and service commissioners, London: Mental Health Foundation.

 

Conway, S. and O’Neill, K. (2004) Home and away, Learning Disability Practice, 7, 34-8.

 

Gordon, D., Parker, R., Loughran, F. and Heslop, P. (2000) Disabled Children in Britain: A reanalysis of the KOPCS disability surveys, London: The Stationery Office.

 

HM Treasury (2004) Child Poverty Review, Norwich: HMSO.

 

Mencap (2001) No Ordinary Life: The support needs of families caring for children with profound and multiple learning disabilities, London: Mencap Publications.

Препратки

Olssen, M.B. and Hwang, P.C. (2003) Influence of macrostructure of society on the life situation of families with a child with intellectual disability: Sweden as an example, Journal of Intellectual Disability Research, 47 (4/5), 328-341.

 

Prime Minister's Strategy Unit (2005) Improving the Life Chances of Disabled People, London: Strategy Unit.

 

Randall, P. and Parker, J. (1999) Supporting the Families of Children with Autism, Chichester: John Wiley.

 

Russell, F. (2005) 'Starting school: the importance of parents' expectations', Journal of Research in Special Educational Needs, 5 (3), 118-126.

Препратки

Runciman, P. and McIntosh, J. (2003) Evaluation of the PATCH nursing service: partnership and training supporting children with complex needs at home, Primary Health Care Research and Development, 4, 307-318.

 

Wooley, M. (2004) How do they manage? Income and expenditure of families with severely disabled children, York: Family Fund.