Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Проучването Lamb 2008-2009

Проучването Lamb разглежда родителската увереност в системата за специални образователни потребности и се фокусира върху това как родителската увереност е повлияна от:

 • Информацията, налична за родителите с дете със специални образователни потребности  (например за правата, възможностите и източниците на по-нататъшни съвети).
 • Качеството и яснотата на твърденията за специални образователни потребности.
 • Инспекцията и отговорността на настоящата система за СОП.
 • Въздействието от промените върху трибуналната система.
(Fisher Jones Greenwood LLP, 2010)

По време на проучването Lamb, почти 2000 родители допринесоха с отговорите си към интернет проучване. Двете основни послания, извлечени от консултациите на проучването с родителите, са:

 • Родителите трябва да бъдат изслушвани повече.
 • Системата трябва да подхожда по-амбициозно към техните деца.

9.19 Връзката между родителите и училището, което детето им посещава, има решаващо въздействие върху образователния напредък на детето. От една страна, ако родителите трябва да подкрепят усилията на учителите, те имат нужда от информация и съвети от училището относно целите му и условията, които се осигуряват за детето им; от друга страна специфичните нужди на детето не могат да бъдат адекватно оценени и посрещнати в училище без прозренията, които родителите му могат да осигурят чрез по-близкия си опит с него. Родителите имат нужда от информация, ако ще бъдат партньори в образованието на детето си...

… специалните образователни потребности и законодателството за уврежданията разпознават тази нужда и уточняват информацията, която училищата и местните власти трябва да осигурят… През 2003 г. Advisory Cenre for Education [www.ace-ed.org.uk] проучи всички 150 местни власти и идентифицира само 10, които са публикували цялата изисквана информация за СОП.

 Warnock report, 1978, in Lamb, 2009

Препоръки
Boy with walking aid

Докладът отправя 51 препоръки в четири ключови области:

 • Резултатите, до които достигат децата да са в сърцето на системата.
 • По-висока гласност за родителите и грижещите се.
 • Система с по-голям фокус върху нуждите на децата и младежите.
 • По-остро чувствителна и отговорна система, която осигурява по-добри услуги.
(Laird, 2010)

Родителите са ни казали, че добрата, честна и открита комуникация е един от най-важните компоненти за изграждане на увереност и добри връзки. Комуникацията лице в лице с родителите, при която те са третирани като равностойни партньори с експертни знания за нуждите на децата им, е решаваща за установяването и изграждането на увереност. Когато нещата се объркат, корените на проблема често могат да бъдат проследени до лошата комуникация между училището, местните власти и родителя. 

Lamb, 2010

Дейности
A Sherborne Developmental Movement group

 • Като четете доклада от проучването Lamb, помислете върху основните въпроси.
 • Напишете списък с области за действие за училището ви, свързани с работата със семейства.
 • Въз основа на прочетеното, идентифицирайте кои по ваше мнение, са четирите приоритетни области за действие за училището ви.
 • Направете оценка и дайте конкретни доводи за сегашната позиция на училището по отношение на тези области на действие.
 • Направете план за действие за това как те могат да бъдат развити във вашето училище.

Препратки
Open book

Department for Children, Schools and Families (2009) Lamb Inquiry: Special educational needs and parental confidence, Annesley: DCSF Publications.


Laird, W. (2010) The Lamb Report: does it inspire confidence?, Teaching Expertise.