Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Включване на бабите и дядовците

... време е за училищата да помислят отвъд партньорствата с родители... Разширяването на фокуса към по-холистичен подход, „основан на семейството”, включително бабите и дядовците, може да е от полза...

 Mitchell, 2008

... важната роля, която бабите и дядовците могат да играят в подкрепата на семейства със и без деца с увреждания, особено по отношение на грижата за децата на работещи родители... [означава, че за] учителите бабите и дядовците могат да са първата или поне значима точка на контакт с живота вкъщи на детето, като осигуряват важна информация относно настоящата им домашна ситуация и ученето.

Mitchell, 2008

Ролята на бабите и дядовците
Smiling boy with carer

Прочетете повече за ролята, която бабите и дядовците може да имат в живота на децата с увреждания.

Contact a Family

Създаване на възприемчива околна среда

Boy playing with a toy digger

Създаване на среда, която е възприемчива към бабите, дядовците и другите членове на разширеното семейство насърчава модел на подкрепа между родителите и бабите и дядовците (Mirfin-Veltch and Bray, 1997). Но не всяко семейство има близки връзки между родителите и бабите и дядовците, а другите динамики в рамките на семейството могат да повлияят на връзката (Mirfin-Veitch and Bray, 1997).Процесът на скърбене при бабите и дядовците може да усили стреса при децата им, които усещат бремето на нуждата на родителите си от подкрепа и успокоение. В други ситуации родителите, които намират трудна за приемане действителността на диагнозата на детето си, може да не оценят чуването на потенциално старомодни възгледи или съвети от бабите и дядовците.

Как могат училищата да подкрепят бабите и дядовците?
Boy with walking aid and bubbles
  • Осигуряване на информация – за тях може да е по-лесно да приемат диагнозата на внучето си, когато знаят повече за потребностите и за потенциала им. По-голямото разбиране може да увеличи ефективността на подкрепата им за семейството.
  • Създаване на възможности за срещи – бабите и дядовците може да не искат да обременяват децата си с такива чувства. Училищата, които осигуряват възможности за бабите и дядовците да се срещат, им позволява да споделят емоции и информация и може би да придобият по-широка перспектива, която да води до по-активна роля в семейството им (Seligman and Darling, 2007).
  • Семинари за баби и дядовци – това може да насърчи неформалната подкрепа в някои семейства, въпреки че семейната динамика може да затрудни това. Увреждането на детето е малко вероятно да е предизвикателство за баба или дядо, които вече са включени в отглеждането, или да насърчи включването у някого, който преди това е участвал само минимално  (Mirfin-Veitch and Bray, 1997).

Как училищата могат да подкрепят бабите и дядовците?

Smiling boy with carer
  • мислете за семейства, а не за родители – много баби и дядовци поемат големи отговорности при грижата за внучето си; вашите политики и средата на училището отразяват ли това? Дали някои от тях няма да се чувстват отчуждени от „стаята на родителите” (и дали тя трябва да е „стаята на семейството”) или не се чувстват добре дошли в общия комитет за родители и учители?
  • Насърчете бабите и дядовците да се включат – тези от тях, които прекарват време с внучето си, могат да предложат допълнителна информация. Как можете да ги насърчите да я споделят и да приемат по-активна роля? Те поканени ли са на годишните прегледи или дните на отворените врати заедно с родителите? Могат ли да пишат в дневника за дома и за училището?
  • Споделете умения – бабите и дядовците могат да допринесат по креативни начини. Много от тях имат умения (например готвене, плетене и дърводелство), които са ценни за училището и за децата.
  • Общувайте – бабите и дядовците вероятно ще оценят писмо или снимка от внучето си, което да им казва какво са направили.

Включване на бабите и дядовците на практика

"Важно е да се разбере... че бабите и дядовците имат нужда да бъдат поканени в училището и да се чувстват удобно и добре дошли. Връзките с тях не се случват току-така, те трябва да бъдат развити по подобен начин като „родителските партньорства"'.

Mitchell, 2008

Говорете с родителите на детето или младежа с обучителни затруднения в класа си. Разберете дали те биха искали бабите или дядовците (или значими за тях хора) да бъдат включени в контакта на класа със семействата. Една първа стъпка би била да подкрепите младежите да изпратят свое творчество или снимки веднъж в срока.

Препратки
References

Limbrick, P., with Meyer, D. andT homas, J. (2009) An alphabet of helpful hints: G is for grandparents' TACJournal, 2 (7).

 

Mirfin-Veitch, B. and Bray, A. (1997) Grandparents: part of the family' in: Carpenter, B. (ed.) Families in Context: Emerging trends in family support and early intervention. London: David Fulton.

 

Murray, R. (2009) Issues for practitioners in supporting grandparents, TAC Journal, 2 (7).

 

Mitchell, W. (2008) The role played by grandparents in family support and learning: considerations for mainstream and special schools, Support for Learning, 23 (3), 127-135.

 

Seligman, M. and Darling, R.B. (2007) Ordinary Families, Special Children: A systems approach to childhood disability (3rd edn), New York: Guilford Press.