Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Правителствена политика и правата на семействата
A father and his two children smiling

 Различните видове социална политика осигуряват основата и регламентират границите на работа за професионалната практика. Разпознаването на ценността на родителите и на семейната перспектива е заложено в  Закона за образованието през 1980 г. и  първите стъпки на осъществяването са чрез изискването за представители на родителите в ръководните тела на училищата чрез Зелената харта, подкрепа и стремежи (Department for Education, 2011), която предлага овластяване на родители и семейства на деца с увреждания чрез информация, избор и финансов контрол.

 

В отговор на консултирането приоритетът, даден от правителството за подобряване на услугите за деца с увреждания и техните семейства  и неговата „визия за система, която идентифицира нуждите от подкрепа на децата с увреждания на ранен етап“ беше приветстван навсякъде.

Boy in wheelchair smiling

От 1980 г. насам правителствената политика все повече признава стойността и въздействието на семействата в образованието на техните деца с увреждания.

Родителите имат ключова информация… Те имат уникални силни страни, знания и опит, с които да допринесат към взаимно споделения възглед за нуждите на детето си и най-добрите начини за подкрепата им.

Revised SEN Code of Practice, 2001

Подкрепа и стремежи: нов подход към специалните образователни потребности и увреждания (Зелена харта) (2011)
Girl standing smiling at camera

 

В Зелената харта правителството предлага да се увеличи влиянието на родителите, да се изгради увереността им и да се намали до минимум противопоставящото се естество на системата, която подкрепя деца и младежи със специални образователни потребности и увреждания чрез:

  • По-висока степен на прозрачност във финансирането.
  • Изискване здравните, образователните и социалните служби да работят в по-тясно сътрудничество.
  • Даване на ясна информация на родителите относно услугите и експертизата ,които са в процес на предлагане или са вече достъпни.
  • Даване повече подкрепа на родителите при навигирането на системата за оценка.
  • Продължителна инвестиция в определена форма на „кратки почивки“.
  • Даване повече контрол на родителите чрез личен бюджет за всяко семейство с един план, което може да включва и финансиране за „кратка почивка“.
  • Предоставяне на родителите на повече избор като им се позволи да изразят предпочитание, към което и да е държавно-финансирано училище.
  • Създаване на възможност за родителски групи да изградят нови училища.
  • През 2001г. правилника за приложение за деца със СОП е ревизиран.

Препратки
opened book

Broach, S. (2010) Cemented to the floor by law, online at: http://councilfordisabledchildren.org.uk/resources/our-partners-resources/cemented-to-the-floor-by-law

 

Council for Disabled Children/Contact a Family (2005) Parent Participation: Improving services for disabled children (Parents' guide), London: Council for Disabled Children/Contact a Family, online at: http://www.cafamily.org.uk/pdfs/ParentParticipationGuide.pdf

 

Contact a Family (2006) About families with disabled children – UK, London: Contact a Family, online at: http://www.cafamily.org.uk/pdfs/students.pdf

 

Department for Education (2011) Support and Aspiration: A new approach to special educational needs and disability – a consultation, London: Department for Education, online at: https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/Green-Paper-SEN.pdf

 

Russell, P. (2003) Access and achievement or social

exclusion?: are the Government's policies working for disabled children and their families?, Children & Society, 17, 215-225.

 

Together for Disabled Children (2010) Information for families of disabled children: checklist, online at: http://www.cafamily.org.uk/families/parentparticipation/e-newsletter.html