Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Включване и овластяване на братята и сестрите

В САЩ и Великобритания поне един от всеки десет деца и младежи има специални здравословни, развитийни и психични проблеми. Повечето от тях имат братя и сестри с обичайно развитие. В течение на своя живот заедно те са хората, които ще са най-тясно включени в дейностите на децата със специални потребности и затова е важно братята и сестрите с типично развитие да са включени и овластени в изграждането на връзката със своя брат или сестра. 

Conway and Meyer, 2008

Идентифициране на нуждите на братята и сестрите

За да идентифицираме нуждите на братята и сестрите и да планираме тяхната подкрепа, може да е полезно да разгледаме следните въпроси. Дали той/тя:

 • Разбират потребностите/диагнозата на своя брат или сестра?
 • Избира да прекарват време с брат/сестра си?
 • Желаят да включи брат си/сестра си в семейните дейности?
 • Учат брат си/сестра си на нови неща?
 • Преживяват чувства като тъга, гняв, срам, неловкост?
 • Понякога негодуват срещу времето, което родителите повече прекарват с детето със специални потребности?
 • Изглеждат отдръпнати/дистанцирани?
 • Показват признаци, че се опитват да бъде „доброто” момче или момиче?
 • показват признаци на прекалено услужливи помощници?
 • изглежда, че се бунтуват много и проявяват трудно поведение?
 • Имат проблеми със съня или физически проблеми като болки в стомаха?
 • Изглеждат щастливи в училище?
 • Изглеждат способни да отговарят на въпросите на другите за своя брат/сестра?
 • Имат разнообразни социални контакти с приятели и разширеното семейство?
 • Участват в дейности за развлечение извън семейството?

Strohm, 2004

Какво желаят братята и сестрите

Единственото, което ме притеснява, е когато сме само аз и [брата или сестрата] всичко остава на мен... трябва да взимам решенията, а това си е страшничко.

A sibling in Rawson, 2010

Братята и сестрите имат нужда от: информация за състоянието/увреждането на техния брат или сестра; информация за бъдещето.

 • Възможности да срещнат други хора, за да изразят и споделят някои от чувствата си и да осъзнаят, че не са сами.
 • Добра комуникация между участниците, за да е сигурно, че информацията се предава, но особено комуникацията с родителите.
 • Разбирането на другите за преживяванията, чувствата и прозренията на братята и сестрите.
 • Уверение, че е добре и е нормално да се чувстват по определени начини, когато взимат важни решения за своя брат или сестра.
 • Да се чувстват включени в живота на своя брат или сестра – много от тях искат да са част от живота им и могат да предложат ценен принос, но не чувстват, че им е дадена такава възможност.

Meyer and Vadasay, 1997; Rawson, 2010

Какво могат да направят училищата?

Smiling girl
 • Да включат братята и сестрите – да ги поканят на събития, дни на отворените врати, годишни прегледи. Много училища несъмнено позволяват на всички членове на семейството да посетят този тип събития, но за братята и сестрите може да е необходима специална покана, за да знаят, че са добре дошли. Това може да е необходимо и за тези, които живеят извън семейния дом.
 • Да изслушват братята и сестрите – да ценят техния принос и прозренията им; те често прекарват значително време със своите братя или сестри и много от тях ще поемат отговорности в бъдещето. Можете ли да включите представители на братята и сестрите в бордовете или в родителско-учителските групи?
 • Да осигурят информация – независимо дали ще е информация, специфична за училището или службата, или взета от други източници, можете ли да осигурите на братята и сестрите известна информация, за да увеличите знанията им и да облекчите някои от техните чувства и тревоги?
Sibshops
Smiling boy in wheelchair

Нещо, което училищата могат да предложат, е групи за подкрепа на братя и сестри или Sibshops, които предоставят възможности за тях да се съберат и да получат отдушник на някои от чувствата си на изолация. Sibshops осигуряват също и нова мрежа за подкрепа, която насърчава общуването между намиращите се в сходни ситуации. По-конкретно Sibshops може да предложи игри и дейности, които да се правят с децата и да насърчават обсъждане, размишление, откровеност и забавление между братята и сестрите на хората с увреждания.


За да разберете повече за Sibshops, разгледайте тази страница от уебсайта на Sibling Support Project website. Sibshopsе идея, развита от Дон Майер в САЩ. За повече информация кликнете тук:
(The Sibling Support Project - Sibshops)


Как би се различавала предложената подкрепа за младите и за пълнолетните братя и сестри?

Информационен пакет за братя и сестри

A boy in a wheelchair and his sister

Разработете достъпен информационен пакет за братя и сестри, който описва училището ви, различните съоръжения, до които те могат да имат достъп и как могат да се включат.

Как бихте адаптирали пакета, за да посрещне различните нужди на по-големите и по-младите братя и сестри?

Препратки

Conway, S. and Meyer, D. (2008) Developing support for siblings of young people with disabilities, Support for Learning, 23 (3), 113-117.

 

Meyer, D. and Vadasay, P. (1997) Meeting the unique concerns of brothers and sisters of children with special needs, in: Carpenter, B. (ed.) Families in Context: Emerging trends in family support and early intervention, London: David Fulton.

 

Rawson, H. (2010) ‘I'm going to be here long after you've gone’: sibling perspectives of the future, British Journal of Learning Disabilities, 38, 225-231.

 

Strohm, K. (2004) Siblings: Coming unstuck and putting back the pieces, London: David Fulton.