Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Трудни за достъпност семейства
Boy with walking support


Семействата със своите собствени нужди често биват описвани от училищата като трудни за включване в образованието на децата им. Препятствията могат да са грамотност, социални трудности, физически или психически проблеми, увреждания и т.н.

 

Blewitt et al (2011) посочва ключови проблеми и препятствия като предлага как училищата могат да ги адресират насочващо, да увеличат степента на включването на семействата и като резултат да подобрят резултатите на децата. Молим, прочетете доклада, за да разберете повече.

Негативни последици от търсенето на помощ

Трудностите могат да са свързани с начините на възприемане на стигматизирането. Blewett et al (2011) открива, че и младите хора, и родителите им се страхуват да не бъдат видяни като „несправящи се“ и неадекватни:

Винаги съм бил възпитаван да държа нещата вътре в семейството…  Даден член на семейството би казал „зарежи това“, ако някой дори си помисли да говори с външен човек...

Приемни/осиновяващи семейства
Girl in chair with carer

Contact a Family (2003) предполага, че 10% от децата с увреждания живеят в приемни/осиновяващи семейства.

 

Проучванията показват, че приемните/осиновяващите семейства са склонни да не използват услугите за подкрепа, на които имат право семействатата, често защото не се възприемат като близки семейни членове (Smith et al, 2001). Това важи особено за млади бащи (приемни/осиновяващи) от малцинствени етноси, без статут на местно гражданство (HMS Treasury and DfE, 2007).

Психично здраве на родителите

Обгрижването на дете с увреждания наред с тревогите за бъдещето на детето и чувството за изолация от други родители, отглеждащи деца без увреждания, може да повлияе отрицателно на психичното здраве на родителите (Lundy, 2011).

Някои семейства… имат по-зле изградени стратегии за справяне, които на свой ред са показателни за бъдещо по-лошо психично здраве...

Newman et al, 2010Hatton et al (2002) открива, че нивата на дистрес, депресия и тревожност сред родителите от малцинствените общности са до десет пъти по-високи от цялото общо население във Великобритания.

Положителни родителски връзки

Ранната интервенция подобрява психичното здраве, връзките и емоционално доброто състояние на родителите.

Newman et al, 2010

Положителните родителски връзки подобряват цялостното благополучие на родителите на деца с увреждания, като следните неща могат да ги подкрепят:

 • Проява на разбиране на увреждането на детето им.
 • Обучение по общуване и разрешаване на конфликти.
 • Помощ в определянето на индивидуалните роли и отговорности, свързани с детето с увреждания.
 • Неформална социална подкрепа (например подкрепа от съответно пасващите възрастови групи).
 • Достъп до консултиране/анализиране.
Родители с увреждания
Girl cutting paper with scissors

Родителите с увреждания са невидима група (Disabled Parents Network ; http://www.disabledparentsnetwork.org.uk/ ), като често биват възпрепятствани от вредни или негативни нагласи и трудна достъпност (Maguire et al, 2009).

 

Brunner и колеги (2009) предлага семействата да разгледат как да:

 • Подкрепят включването на родители с увреждания.
 • Осигуряват добра и достъпна комуникация.
 • Правят промени на ръководството и микроклимата в училището.
 • Помагат на родителите да признаят за увреждания.
Boy with walking support

… Наистина имам чувство за срам от това, че имам трудности. Това не е нещо, за което говоря… Затова е много добре, че някой разбира… защо не съм там. За мен това е.. [съветника по родителска подкрепа] да се обади само по телефона и да каже "Здрасти, как си?" 

Родител, в Brunner et al, 2009

Родителите с обучителни трудности искат…
Boy in chair with carer
 • Практическа и професионална помощ.
 • Гледните им точки да бъдат взимани предвид сериозно.
 • Да се отнасят към тях като към партньори.
 • Службите да бъдат подкрепящи, уважителни и зачитащи.

(Quinton, 2004)

 

Те също така искат „да чувстват, че владеят ситуацията при справянето с родителските проблеми“ и „първо искаха информация, която да им помогне да решават проблеми, а след това и съвета на специалистите“ (Morris and Wates, 2006).

Не е нужно адаптацията да е сложна
Boy with walking support

Един родител предлага:

… може би е полезно за [родителите със] каквото и да е увреждане… да се разходят из яслата или училището или каквото е там, когато няма деца… да знаят дали могат да минат оттам с кучето водач или дали могат да минат с инвалидната количка през вратата…

Родител, във Brunner et al, 2009Самите родители знаят най-добре от какво имат нужда, как най-добре функционират и кое най-много ще им помогне (Booth and Booth, 2003).

Дейности
Girl cutting paper with scissors

Кои са малцинствените и културалните въпроси за родителите във вашето училище?

 

Изберете приоритетната си област и направете критичен преглед на решенията, основани на практиката, като направите заключения за собствената си среда.

Препратки
opened book

Blewett, J., Noble,J., Tunstill, J. and White, K. (2011) Improving Children's Outcomes by Supporting Parental Physical and Mental Health, London: C4EO.

Online at: http://www.c4eo ... /physical_mental_health_full_knowledge_review.pdf

 

Booth, T. and Booth, W. (2003) Self-advocacy and supported learning for mothers with learning difficulties, Journal of Intellectual Disabilities, 7 (2), 165-193. Online at: http://www.supportedparenting.com/projects/SLPpaper_Final_copy.pdf

 

Brunner, R., Maguire, R., Stalker, K. and Mitchell, J. (2009) Supporting Disabled Parents' Involvement in their Children's Education: Good practice guidance for schools, reading: CfBT Education Trust (available at http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/maguire/2500_Guidance_5.pd).

 

Carpenter, B. and Russell, P. (2005) Early intervention in the UK: current policy and practice, in: Guralnick, M. (ed.) A Developmental Systems Approach to Early Intervention: National and international perspectives, Baltimore, MD: Paul H. Brooke.

 

Contact a Family (2003) Relationships between parents who have a disabled child: a survey of over 2,000 parents in the UK: a summary, London: Contact a Family,

online at: http://www.cafamily.org.uk/pdfs/relationshipsurvey.pdf

 

Hatton, C., Akram, Y., Shah, R., Robertson, J.M. and Emerson, E. (2002) Supporting South Asian Families with a Child with Severe Disabilities: Executive summary, Lancaster: University of Lancaster, excerpt online at: http://www.lancs.ac.uk/shm/dhr/publications/asianfamexec.pdf

 

Kelly, A. (2009) A step beyond parenthood: Taking on a special-needs child, Mail Online, online at: http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-1227208/A-step-parenthood-Taking-special-needs-child.html#ixzz1hDD2AxvH

 

Lundy, H.F. (2011) Parental stress, socioeconomic status, satisfaction with services, and family quality of life among parents of children receiving special education services, (Counseling and Psychological Services Dissertations No. 64), Atlanta, GA: Georgia State University. Online at: http://digitalarchive.gsu.edu/cps_diss/64

 

Maguire, R., Brunner, R., Stalker, K. and Mitchell, J. (2009) Disabled Parents' Involvement in their Children's Education: An examination of good practice, Reading: CfBT Education Trust, online at: http://www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/maguire/2500_DPReport_5.pdf

 

Morris, J. and Wates, M. (2006) Supporting Disabled Parents and Parents with Additional Support Needs, London: Social Care Institute for Excellence, online at: http://www.scie.org.uk/publications/knowledgereviews/kr11.pdf

 

Newman, T., McEwen, J., Mackin, H. and Slowley, M. (Barnardo's Policy and Research Unit) (2010) Improving the Wellbeing of Disabled Children (up to Age 8) and their Families through Increasing the Quality and Range of Early Years Interventions. London: Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO), online at: http://www.c4eo.org.uk/themes/disabledchildren/increasingquality/files/c4eo_improving_the_wellbeing_through_early_years_full_knowlege_review.pdf

 

Quinton, D. (2004) Supporting Parents: Messages from research, London: Department of Health/Department for Education and Skills.

 

Smith M., Robertson, J., Dixon, J., Quigley, M. and Whitehead, Z. (2001) A Study of Stepchildren and Step-parenting, London: Thomas Coram Research Unit.

 

Wolfendale, S. (2000) Special needs in the early years: prospects for policy and practice, Support for Learning, 15 (4), 147-151.