Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори

Роли и отговорности – въпроси за разглеждане

„Те бяха по-информативни и услужливи към съпругата... [тя] казваше: „Говорете със съпруга ми, той ги извежда.”


Цитат от Carpenter, 2007

Бащите:

 • може да не са видими за практиците в своята родителска роля.
 • често не биват питани за техните нужди от подкрепа.
 • получават твърде малко подкрепа, за да се грижат за здравето си или да се справят със стреса; основният им източник на подкрепа е партньорката им.
 • намират за трудно развиването на нови подкрепящи мрежи.
 • от по-ниска социо-икономическа група може да им се струва по-трудно да постигнат степента на включване, която искат, но все още имат нужда от възможностите за това.

Foundation for People with Learning Disabilities/ Towers and Swift, 2006

Погледнете бащите в нова светлина

A father and his two children

„Аз съм единственият мъж тук... те наистина говорят много повече с жена ми, отколкото с мен... понякога наистина се чувствам извън нещата.'

Цитат от Carpenter, 2007

 • Поставете под въпрос предположението за бащите като за „вторични грижещи се”.
 • Разглеждайте бащите като ресурс за цялото семейство, който внася уникални перспективи и умения за задачата на грижата.
 • Разпознайте и открийте разнообразието на бащите.
 • Инвестирайте в бащите като грижещи се и като ефективен начин за подкрепа на семействата и децата с увреждания.

Взаимодействията на бащите с практиците

A father smiling

„Когато [дъщеря ми] беше диагностицирана отначало, мисля, че за първите четири години... се хвърлих в работа, така че имаше нещо като леко избягване.... но от тогава насам, откакто знам, че има действителна нужда и... има определена роля. Аз внасям промяна [за дъщеря ми].”
Foundation for People with Learning Disabilities, 2006

 • Бащите ценят контакта с практикуващите, когато това води до подобряващи резултати за децата им.
 • Бащите дават висок приоритет на посещаване на срещи и часове при специалисти.
 • На срещите бащите не винаги са били уважавани и третирани като равнопоставени партньори.
Признаване на бащите

„На бащинството трябва да бъде предложен статус и равенство, а бащите на деца с увреждания заслужават уважение и подкрепа.”


Carpenter, 2007

Обобщавайки резултатите от проучването на Foundation for Learning Disabilities 2009 “Признаване на бащите”, Ник Гор предлага практикуващите да:

 • Съзнават работните задължения на бащите и да отразяват това при записването на срещи.
 • Открито да разпознават приноса на бащите в срещите и да уважават тяхната експертиза.
 • Да припознаят, че процесът на приемане на нуждите на детето може да е различен за майките и за бащите.
 • Да са наясно с потенциалните източници на емоционална, финансова и трудова подкрепа за бащите и да сигнализират, когато е възможно.'

Gore, 2010

Специфична подкрепа за бащите
Portrait of a father


Специфичната подкрепа за бащите се оценява от бащите на деца и младежи с обучителни трудности. След един „ден за забавления”, организиран за бащи и децата им, който те намериха за приятен и подкрепящ, двама бащи коментираха ползите от бащи, които подкрепят други бащи:

"Много пъти съм казвал, че трябва да има нещо като [група за] подкрепа на бащите... някъде, където татковците могат просто да се отбият и да си поприказват...”
„За това става въпрос: предаване на информация. Мисля, че мъжете, щом разчупят леда и разберат нещата, тогава информацията започва да се лее – просто отнема малко по-дълго.”

Foundation for People with Learning Disabilities / Towers and Swift, 2006

Помощ за бащите на практика
A father and his two children

Прочетете следните съвети за практикуващите от the Foundation for People with Learning Disabilities.


Recognising fathers - ideas for practitioners (Foundation for People with Learning Disabilities, 2009)

Помислете за собствената си практика в светлината на техните предложения и подробно опишете промените, които могат да бъдат направени. Помислете как училището ви може да направи такива промени.

 • Когато бащите са единствените или основните грижещи се с ограничена мрежа за подкрепа, каква допълнителна помощ може да бъде осигурена?
 • Какви възможности могат да бъдат осигурени за бащите да се срещат едни други: групи за бащи, събития за тях и децата им, курсове и програми за развитие?
 • Каква подкрепа може да помогне за поддържането на връзката между партньорите?