Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Кой спада към семейството?
Two women and two children seated in classroom.

През последните 30 години професионалната практика е силно повлияна от концепцията „партниране с родителите“.


Какви инициативи има в момента във вашето училище за укрепването на партнирането със семействата?

 

Помислете относно собствения си опит и избройте начините, по които поддържате връзка/контакт със семействата.

 

Планирате ли благоприятни възможности, за да установите контакт или говорите с членове от семействата само, когато се е случило нещо и трябва да се докладва?


Как включвате други членове от семейството?

Партниране
Carer holding girl

Професионализмът, на който се опираме не е различен път от този, по който вървим… той също е път, който обаче е облагороден и омекотен от смеха и усмивките на любовта и сълзите на децата ни. Това е един и същ път и когато се свързваме едни с други, помежду ни ще имаме мечтаното партньорството. От образователния психолог, който стои с теб и се опитва да обясни представата ти за твоето дете по неговия начин чрез докладите, които е написал/а; до професионалния терапевт, който ще изработи придатък към инвалидния стол на детето ти, така че котката да може да стои до него; до акушерката, която намира подходяща позиция, така че да може да нахраните детето си, макар това да е в разрез с правилата в учебниците...Това са все специалисти, които работят в духа на концепцията „партниране“.

Manuel, 2009

Слагане етикети върху семействата
Two women and two children seated in classroom.

Някои от ролите, в които на родителите попадат, причиняват голяма болка. Това, което е наложено на родителите, често се гради върху погрешни представи, исторически предразсъдъци и митове. Негативните нагласи към инвалидността са оформили силно начина, по който се отнасяме към хората с увреждания и какви са, в резултат на това, последствията за техните семействата.  

Уилс, Р(1994) Време е да спрем. В: Балард, К. Инвалидност, Семейство и Общество, Палмерсън Норт.Дънмор Прес.

 

Изграждане на връзка с училището

Изследване сочи, че семейства на деца или младежи с увреждания се чувстват по-позитивни и уверени чрез връзката с училището, когато: 

 • Техните виждания биват изслушвани и приемани сериозно.
 • Им се дава точна и ясна информация.
 • Виждат, че в училище се извършват дейности в тяхна помощ.
 • Се включват в разработването на общ подход за прогреса на техните деца.
 • Имат подкрепата на други, които ги разбират или са преминали през подобни опитности.
 • Вземат се предвид нуждите им за достъпност.
Училищна подкрепа

Чуйте какво казва майката на Ема за подкрепата от училището.

 • Poster
         Image

Домашно-училищен дневник

A boy and his teacher identify
         Who is here today.

Домашно-училищният дневник е лесен начин, по който родителите могат да се включат във всекидневните занимания на детето или младежа в училище.

Обикновено това е малка тетрадка, в която обучаващите и родителите могат да пишат кратки бележки (съдържащи позитиви и негативи) за това, как е минал денят в училище, предишната вечер или сутрин и всякаква друга информация, която е необходимо да бъде споделена.

Домашно-училищният дневник е широко разпространен, защото е много важен, особено когато детето е с тежки комуникационни затруднения.

Ценността на домашно-училищния дневник
A boy and his teacher identify
         Who is here today.

Ценността му зависи от начина, по който се използва. 

 

Каква информация бихте включили? Как бихте направили дневника достъпен за младите хора, така че те също да могат да споделят какво се е случило през деня.

Прочетете предложенията на Инспектората по образование и обучение в Северна Ирландия (2004).

 

Read Northern Ireland’s Education and Training Inspectorate’s suggestions (2004)

 

 

 

Модерните технологии предлагат нови възможности за връзката дом-училище. От практиката във вашето училище, чрез какви начини сте използвали новите технологии, за да подобрите подхода към домашно-училищния дневник?

References
opened book

Blacher, J. and Hatton, C. (2007) Families in context. In: Odom, S.L., Horner, R.H., Snell, M.E. and Blacher, J. (eds) Handbook of Developmental Disabilities, New York: Guilford Press (pp. 531-551).

 

Education and Training Inspectorate (2000) A Survey of Provision for Pupils with Severe and Profound Learning Difficulties in Northern Ireland (1998-2000), Bangor, Northern Ireland: Department of Education, Inspection Services Branch.

 

Turnbull, A.P., Zuna, N., Turnbull, H.R., Poston, D. and Summers, J.A. (2007) Families as partners in educational decision-making, in: Odom, S.L., Horner, R.H, Snell, M.E. and Blacher, J. (eds) Handbook of Developmental Disabilities, New York: Guilford Press. (pp. 570-590).