Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Семейството на 21ви век
a father and his two children

През 21ви век разширените семейства са с много повече значение за децата от „просто родители“. Родителите са главната съставна част на семействата, те играят ключова роля за всяко дете, но в модерното общество значимата роля на грижещите се, може да бъде заета от други хора с тази функия, превръщаща ги в членове на семейството също. 

Следователно, важно е да се отбележи, че в училище фокусът трябва да се премести от гледната точка на „Партнирането с родителите“ към  „Партнирането със семействата“ и това са разширените групи за подкрепа, които взимат участие в кръга за възпитанието и отглеждането. 

Какво e семейството?

Семействата могат да бъдат големи, малки, разширени, нуклеарни, мулти-културни, с един, с двама родители, с баби и дядовци. Ние живеем под един покрив или под различни. Едно семейството може да е временно, за няколко седмици,постоянно и завинаги. Ставаме част от семейство като се родим, при осиновяване, когато се омъжим или при желание за взаимна подкрепа. Семейството е култура само по себе си, с различни ценности и уникални възможности да реализира мечтите си. Заедно, нашите семейства стават източник на богато културно наследство и духовно разнообразие. Нашите семейства образуват квартали, общности, региони, нации.

Carpenter, 2002, 2010

Предстaвяне на семейната цялост и сплотеност 
an open book


Прочетете следващия документ относно това как се променя природата на семействата и как училищата биха могли да представят семейната цялост и сплотеност.Разширените семейства в обща работна среда


Бересфорд (1994) представя примери, в които съседите са източник на неформална подкрепа, което е много важно за родителите. Когато за родителите възникнат неочаквани трудности или нужди, съседите се включват, например с грижа за децата за един или два часа, или като осигуряват транспорт до болницата.

 Други може да имат близки приятели или колеги, които оказват емоционалната подкрепа, от която се нуждаят родителите, много в по-голяма степен, отколкото кръвните роднини им осигуряват, защото не разбират децата или необходимостите на семействата им по еднакъв начин.

Кръстниците също могат да играят важна роля в покрепата на децата и семействата и може би биха били избрани за оказващи подкрепа в уврежданията, медицината или образованието, с надеждата за по-дългосрочно участие и включване от тяхна страна. Това на практика е случаят на семействата на деца със смъртоносни болести.(Браун 2007)

Твоята подкрепяща среда
The extended family suppport
         network: Child,Mother,Father,Siblings,Grandparents,Neighbours,Work colleagues


Помислете относно семейство, с което работите или вашето собствено. На кого мислите, че семейството разчита за подкрепа? Нанесете подкрепата на семейството си на диаграма като показаната на илюстрирацията. 

Поставете детето с увреждания в средата на мрежата, след това подредете другите хора в кръговете според това, колко подкрепа оказват.

Позиционирайте ги така, че в близките кръгове да са тези, които подкрепят много, а в по-отдалечените да са тези, които подкрепят по-малко.

 • Погледнете картата на вашето семейство. Какви изводи правите за вашата практика?
 • Направете списък на това, което бихте искали да промените.

Препратки

Бересфорд, Б. (1994) Позитивните родители: Грижата за хора с тежки увреждания, Лондон: Пручване в социалната политика.

Браун,Е. (2007) Подкрепа за децата и семействата им в Педиатрична палеативна клиника. Лондон: Джесика Кингсли

Карпентер, Б. (2010) Контекста на семействата в общността и обществото. Лондон: Специализирани училища и доверие към академиците.( Училищната мрежа). Достъпна от:  https://www.theschoolsnetwork.org.uk/ (e-shop)