Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Препятствия пред партньорството

Strachan (2011) предполага, че има много проблеми, които биха действали като препятствия пред ефективното партньорство със семействата. Следната диаграма от Отдела по образованието описва някои от тези проблеми. Трябва да съзнаваме другите проблеми, които семействата може да преживяват, и да разберем защо на някои семейства може да им е трудно да влязат в диалог с училищата и службите.

Видове проблеми, пред които семействата 
са изправени 

(Based on: Strachan/Department for Education, 2011)

Click to reveal key

Бедност

Децата в бедност може да са изправени пред лишения във всеки аспект на живота им… 17% от най-бедната част от домакинствата [докладват за] ниско благополучие, [което] е свързано с депресия и тревожност, както и с негативно влияние върху резултатите на детето, например в образованието.

За децата с увреждания въздействието от бедността може да е особено тежко. Тези деца може да са изправени пред значителни допълнителни разходи, като например по-големи разходи за отопление, за път, както и много други нужди – толкова широки, колкото и видовете увреждане, които може да ги засягат.

Нивото на безработица е много по-високо за домакинствата с деца с увреждания, 

като 385 от децата с увреждания живеят в безработни домакинства в сравнение с 165 от всички деца.

The Children's Society, 2011

Допълнителни разходи за децата с увреждания
Smiling girl in wheelchair
 • По-високи разходи за транспорт поради допълнителни пътувания (например до болницата) или липса на подходящ обществен транспорт.
 • По-високи сметки за отопление – децата с увреждания често имат нужда от по-високи температури в помещенията.
 • Промени за адаптиране на дома.
 • По-високи разходи за специални храни.
 • По-високи разходи за пране.
 • Помощни средства за обучение, по-често заменяне на дрехи, мебели и други домакински предмети.
 • По-високи разходи за детска грижа.
The Children's Society, 2011
Загуба на доходи

Основано на извадка от получатели на помощи в четири окръга в Калифорния, Lukemeyer et al (2000) откриват, че само 29% от майките, които се грижат за деца с увреждания или хронични заболявания и 19% от майките, които се грижат за деца със сериозни увреждания работят в сравнение с 39% от майките на здрави деца (Stapleton et al, 2008).

Чернокожите семейства и семействата с малцинствен етнически произход с деца с увреждания по-вероятно страдат от бедност, безработица или работа с нисък статус, като е по-малко вероятно да съобщят за увреждания, отколкото белите семейства… Проучвания, направени през 1999 г., показват, че по-малко семейства от тези общности получават помощи за увреждания в сравнение с белите семейства с деца с подобни степени на увреждания, като е по-малко възможно да им бъде отпусната финасова помощ за живот с увреждания.

Contact a Family, 2006

Подкрепящи подходи от професионалисти
Male professional at a review meeting
 • Позитивно уверено включване/ангажиране на практикуващите.
 • Естесвено включване на родителите.
 • Практическа помощ, която овластява, а не отнема умения.
 • Открита и прозрачна комуникация между семействата и професионалистите.
 • Нагласи и поведения на професионалистите – избягване стигматизация на семействата.
 • Ефективно управление и супервизия на практикуващите.
 • Активно включване на младите хора.
 • Овластяване на родителите да станат активни партньори в образованието на детето си.
(Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO), undated)
Изследване на проблемите
Refer to diagram on slide 2

Направете проучване на литературата за някой от въпросите, повдигнати в диаграмата на слайд две, които имат най-голямо значение за вашето училище.

Напишете кратък материал, като обобщите какво казва литературата по отношение на причина, възможни решения и практически препоръки.

Като част от материала прегледайте свързани с това въпроси в училище и какви отговори училището ви може да даде.

Препратки
Open book

Centre for Excellence and Outcomes in Children and Young People's Services (C4EO) (undated) improving outcomes for looked after children and children on the edge of care and supporting families with multiple problems (Presentation).


Contact a Family (2006) About Families with Disabled Children – UK. London: Contact a Family.

Препратки (продължение)
Open book

Ghate, D. and Hazel, N. (2002) Parenting in poor environments: Stress, support and coping, London: Jessica Kingsley Publishers.

Harrison, A. (2011) Four-in-ten disabled children in poverty, BBC News – Education and family (7 October).

Stapleton, D., Protik, A. and Stone, C. (2008) Review of international evidence on the cost of disability. London: Department of Work and Pensions.

Препратки (продължение)
Open book

Strachan, G. (2011) The wider context - Supporting families with multiple problems and early intervention. Presented at C4EO Workshops/Conferences in February and March.


The Children's Society (2011) 4 in Every 10: Disabled children living in poverty, London: The Children's Society.