Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ангажиране на родителите
Boy in wheelchair participating in group
         activity

Ако разгледате проучванията, насочени към родителската ангажираност ще видите, че те показват как родителите е най-вероятно да станат ангажирани при следните условия:

 • Ако те разбират, че трябва да бъдат активно ангажирани.
 • Ако те чувстват, че са способни да дадат своя полезен принос.
 • Ако чувстват, че училището и техните деца искат те да взимат участие.

(Кариган, 2011)

Споразумението на Елън Тинкъм за домашното училище
Boy in wheelchair participating in group
         activity

Какво бихте добавили или премахнали, за да го направите приложимо и във вашето училище?

Ефективни Програми за ангажираните родители
Two carers with child in wheelchair

Най-ефективните програми за ангажирани родители са водени от следните идеи.

 • Всички родители знаят, че имат своите силни страни и че те са важни.
 • Всички родители са способни да допринесат за училищното образование на техните деца.
 • Всички родители могат да научат, как да помагат на децата си в училище.
 • Всички родители имат интуиция и полезни идеи за децата си.
 • Родителите трябва да бъдат консултирани във всяко свое решение относно ефективното им включване като родители.
 • Всички родители са силно заинтересовани и загрижени за децата си.

(Хендерсът и Берта, 1996)


Обмислете дадените идеи. Резюмирайте ги със собствени думи и ги предложете за родителското включване във вашето училище, като довършите следното изречение: „ вярваме, че родителите са...'.

Инспекторатът по образованието в Северна Ирландия
boy in wheelchair participating in group
         activity


Инспекторатът по образованието в Северна Ирландия (2000) идентифицира следните ефективни характеристики на партниране с родителите на деца с тежки и задълбочаващи се обучителни трудности:

 • Ранното включване на родителите в подкрепящи програми на техните дъщери и синове, и в създаването на подобни програми /за/ вкъщи.
 • Осигуряването на достатъчно информация на родителите (напр: политики и процедури).
 • Включването на родителите и където е възможно и на техните деца, в разработването на основните процедури, процеси и политики (относно грижата за децата, закрилата им и др.)
Инспекторатът по образованието в Северна Ирландия
Girl holding carer's hand and walking
 • Покана на родителите в кръга на екипа, който организира дейностите (напр: разработване на учебни програми, асоциация на родителите/учителите/обслужващият персонал). 
 • Разработване на домашно-обучителни звена с осигуряване на учител.
 • Поддържане на домашно-училищен дневник.

Това подсилва доверителният контакт между родителите и училището. Дали може да има продължение към „семействата“?

Подкрепа на родителите чрез групите за развитие
Two carers with child in wheelchair
Успешна инициатива се оказа подкрепата на родителите и децата им в пред училищните и групите за ранно развитие, както самостоятелно ръководени от самото училище, така и в съвместен екип с грижещите се за децата или екипът, оказващ подкрепа на местно ниво. Групите дават възможност на родителите:
 • Да вземат участие в образованието на сина или дъщеря им (напр: изпълнение на програмата за ранното детство).
 • Да отделят време, за да споделят своята загриженост относно децата помежду си.
 • Придобиване на полезни знания и умения за помощ и подкрепа на децата по време на различните фази на развитие в различни области.
 • Увеличаване на тяхната увереност.Предложение за продължение бе направено за подкрепа на интеграцията в общата система на образование и обучение на деца и млади хора със специфични образователни потребности.
Примери от други услуги

Рексам започва Подкрепяща група за родители на деца със специфични нужди,която улеснява Седмичната дискусионна група за родители в училище. Групата има функцията да: 

 • Осигурява място, където родителите могат да се срещнат и да говорят информирано за емоционалните и социалните си нужди.
 • Улеснява дискусиите сред родителите относно: как да се справят, въпроси, отнасящи се до домакинството, обезщетенията, годишните отчети и други социални въпроси, свързани с благосъстоянието, както и трудностите, които срещат с дъщерите и синовете си.
 • Подкрепя тяхното разбиране за това, как да помогнат на децата им, изготвяне на стратегии за справяне с поведението им, език и игри, подпомагащи развитието на децата и как да работят с децата си вкъщи.
 • Предлага квалифицирано подобряване на говоренето и слушането.

(McMinn and Britten, 2005)

Опитът на родителите
Boy in wheelchair participating in group
         activity

От разговори с родителите разбрахме, че те всички се чувстват изолирани, объркани и изтощени. Страхуват се от бъдещето и проявяват симптоми на хроничен стрес и депресия. Не беше чудно, че имаше трудности в способността им да работят в сътрудничество.

На родителите често се налага да издържат повече от час ритници и крясъци от техните деца, преди да пристигне училищния автобус и те всекидневно започват деня си с физическо и емоционално изтощение, обезпокоени и страхуващи се през времето, прекарано в къщи.

(Макмин и Британ, 2005)

Препратки


Гариган,П. (2011) Ангажиментите не трябва да бъдат спирани. Сидни Морнинг Хералд (13ти Юни) The Sydney Morning Herald (13 June).


Хендерсън,А.Т. и Берла, Н (1996) Доказателствата за новото поколение: Семейството е критично към постиженията на учениците. Вашингтон, Д.Ц.: Център за закона и образованието, Макмиин,Й и Бритън, Г (2005) „Различният начин за работа с родители“, SENCO Update