Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Как работите със семейства?
Adults and children participating in a
                  call and response group

Извършването на одит на работата на училището ви със семейства е важна стъпка към развиването на положителни партньорства с родителите и разширеното семейство на деца със специални образователни потребности.


Прочетете наръчника за работа с родители на деца със специални потребности по проекта на. Nottinghamshire and Nottingham Parent Partnership Project.

Одит на училището
A boy and carer joining a group

Направете одит на училището си, като следвате наръчника. Докато го правите, помислете също за потребностите на разширеното семейство (тоест освен майките също и бащите, братята и сестрите, бабите и дядовците и значимите други).