Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Права на семействата

Ние вярваме, че не трябва да се смята за екзотична идеята, децата с увреждания и близките им да могат да се стремят към качество на живот, сравнимо с тези, които не живеят с увреждания. Нашият възглед е, че е неприемливо в началото на 21 век за живота и преживяванията на децата с увреждания и техните семейства да не присъстват тези характеристики, които много от нас приемат за даденост; характеристики, които способстват за обикновено и разумно качество на живот. Семействата са най-големия ни ресурс и ако не бъдат разглеждани като ресурс, те се превръщат в проблеми.

Read and Clements, 2006

Семействата в сърцето на обществото
Two carers with child in wheelchair

Значимостта на семейството в отглеждането на децата е изтъкната през 80-те години на двайсети век и оттогава става все по-подчертана чрез различни типове социални политики и подходи на службите. Публикацията на Supporting Families (Home Office, 1998) създаде института Family and Parenting Institute, основан на идеята, че „Семействата са в сърцата на обществото ни и основата на бъдещето ни като страна.“ Трите базисни ценности на този институт са:

 • Децата на първо място.
 • Децата имат нужда от стабилност.
 • Семействата отглеждат децата.
Реалността за семействата

Програмата „Ранна подкрепа“ се разпростира извън идеята за партньорство с родителите. Началната точка е уважение за всекидневната реалността на семейния живот за родители, които отглеждат малки деца в ситуация, която им представя повтарящи се, необичайни и непредвидими предизвикателства и, която често е високо натоварена емоционално. Подобреното доставяне на услуги означава общо взимане на решения, правилната информация в правилния момент и достатъчно приемственост на подкрепата, за да позволи на родителите да взимат решения и да инициират позитивни действия, за да помогнат на детето си.

Отдел по образованието и обучението, 2004

Закон за човешките права

Boy in wheelchair participating in group
         activity

Законът за човешките права от 1998, член 8: Обществените институции трябва да уважават правото на човека на семеен и личен живот. „Правото на уважение към семейния живот… налага задължение да се уважават всички форми на семеен живот, а не само традиционното „ядрово“ семейство. Но правото на личен живот е от особено значение за децата с увреждания. Личен живот включва и способността на човека да функционира социално, както и неговия „физически и психологически интегритет“. На практика това означава, че децата с увреждания имат квалифицирано право по силата на член 8 на услуги и подкрепа, които да им позволят да се развият като личности, и като такива – да функционират като пълноценни социални единици.

Broach, 2010


За да видите квалификациите, за които говори авторът и за да прочетете цялата статия “Cemented to the Floor by Law”, разгледайте следния линк:
http://www.councilfordisabledchildren.org.uk/resources/our-partners-resources/cemented-to-the-floor-by-law

Планирайте и осъществете ден за фокус в/у семейството
Two carers with child in wheelchair

В течение на Ниво Д планирайте, изгответе и осъществете ден за фокус върху семейството за персонала си. Дейности, свързани с различните части на нивото, ще допринесат към този ден.

Те включват: 

 • Извършването на одит на работата на училището ви със семейства
 • Работа с вашата служба за партньорство с родителите
 • Проектиране на проучване за училищния персонал за работа със семействаs.
Препратки

Broach, S. (2010) 'Cemented to the floor by law'.


Early Support (2004) Professional Guidance, Annesley: Department for Education and Skills.


Home Office (1998) Supporting Families: A consultation document, London: Home Office and Voluntary and Community Unit.


Read, J. and Clements, L.J. (2006) Disabled Children and the Law: Research and good practice, London: Jessica Kingsley