Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Разбиране на семейната динамика

Създаването на успешни партньорства между училището и семейството зависи от разбирането на семейната динамика, запознатост с естеството на интелектуалните увреждания и използване на ефективни практики за общуване.

Ziebert, 2005

Прочетете тази статия за семействата на млади хора с комплексни обучителни трудности CLDD.

Една майка си спомня как е открила правилния център за детето си


Когато излязохме от вкъщи, си помислих „Припомнете ми защо ще бием целия този път до това място?“ Това са повече от 22 мили в едната посока и ни трябваше повече от час, за да стигнем до там. Когато стигнахме, осъзнах защо. Това наистина беше не само детски център, но също така и център, който работеше по развиването на партньорство и стратегия, за да помогне за лечението на цялото семейство. Чувствахме се така, сякаш току-що ни е спасила бреговата охрана, след като сме се носили по течението почти година, от някой, който разбира и може да ни осигури така нужната ни помощ и така и нашия живот и  този на живота на сина  безкрайно  се по-добри..


Espe-Sherwindt, 2008

Създаване на успешни партньорства

A child smiling at a practitioner
         during a review meeting


Едно качествено партньорство със семейството изисква:

 • Взаимно уважение и признаване на равнопоставеността между семействата и специалистите.
 • Споделяне на информация и умения.
 • Споделяне на чувства.
 • Споделяне на процеса по взимане на решения.
 • Припознаване на индивидуалността на семействата и уникалността на детето.
 • Признаване на нормалността на семейството, а не на абнормалността.(Davis, 2007)

Служби, центрирани върху семейството
Boy smiling at a carer
Прочетете обсъждането на Карл Дънст за службите, центрирани върху семейството.


Използвайки един от комплектите-принципи на службите от статията на Дънст, оценете своята собствена служба.
От сгледна точка на семейството по какви начини вашето училище се фокусира върху семейството (а не само върху родителите) в своята практика?
От какви качества  се нуждаят практикуващите?
A practitioner and a parent at
         a review meetingДейвис (2007) докладва качества и умения, които има всеки един професионалист, който практикува със семействата при установяване и работа в партньорство. Качества, необходими за взаимодействие със семействата:

 • Уважение
 • Емпатия
 • Автентичност
 • Смирение
 • Тих ентусиазъм
 • Лична почтеност

От какви умения се нуждаят практикуващите?
A practitioner at a review meeting
От какви умения имат нужда практикуващите? Умения, които са полезни в процеса на партньорство:
 • Концентрация/активно слушане
 • Подканяне и изследване
 • Емпатиен отговор 
 • Обобщаване
 • Улесняване на промяната
 • Преговаряне
 • Решаване на проблеми
От какви умения се нуждаят практикуващите? (продължение)

Следният документ описва как терапевтичен екип е работил с една майка за справяне със специфичните нужди на детето й.

Какво помага на семействата
A smiling mother at a review meeting


(Подреденото по-долу е по важност)


1. Почивка, или повече почивки, или по-гъвкави почивки.
2. Емоционална подкрепа и консултиране.
3. Подкрепа и информация относно диагнозата.
4. По-малко финансови безпокойства.
5. Помощ и подкрепа от семействата.
6. Професионална подкрепа.
7. Подкрепа за бащата.
8. Раз/познаване на нуждите на цялото семейство.
9. Практическа помощ вкъщи.
10. Информация за услуги и права.

(От проучване с над 2000 родители във Великобритания, които имат дете с уврежданe (Contact a Family, 2003))

Установяване на работни взаимоотношения
Teacher in a vocal skills session

Много училища са установили отлични работни взаимоотношения с родителите, които са били деликатно поддържани и изграждани през годините. Те формират основата на новите партньорства за включване, които училищата сега е необходимо да формират и изковат със семействата.
„Партньорство със семействата“ е термин, включващ много повече от „партньорство с родителите“. При него се насърчава пътя на цялото семейство, като оценява приноса на ключовите членове на семейството. Някои от тези членове може да не са кръвни роднини – съседите и семейните приятели често предлагат грижа за децата и са ключови в подкрепата на мобилните семейства от 21 век.

Основано на това, което сте научили за „Партньорство със семействата“, напишете длъжностна характеристика за служител по "връзки със семействата и подкрепа" във вашето училищеl.

References

Carpenter, B., Attfield, E. and Logan, N. (2006) ‘Communicating with families, The SLD Experience, Summer, 21-25.

 

Contact a Family (2003) 'Relationships - No time for us

 


Davis, H. (2007) The helping relationship: understanding partnerships'. In Limbrick, P. (ed.) Family-Centred Support for Children with Disabilities and Special Needs,Clifford: Interconnections.

 

Espe-Sherwindt, M. (2008) Family-centred practice: collaboration, competency and evidence, Support for Learning, 23 (3), 136-143. (p. 137).

Препратки (продължение)
Moore, T. (2005) Evolution of early childhood intervention practice, Presentation to the ECIA (VC) Consultative Forum, Moving towards outcomes in early childhood intervention - how do we do this? (14 October).
Online at:
www.narhu.org

Ziebart, B. (2005) Supporting Parents as Active Partners in the Education of their Children with Intellectual Disabilities (unpublished dissertation), Adelaide, Australia: University of Flinders.