Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Определение за семейство
Seated boy with two adults


Семействата на деца с увреждания се нуждаят от подкрепа.

Как би изглеждала една такава подкрепа? Кой би оказал тази помощ?

В днешно време съставът на семействата става все по разнообразен и сложен. За много деца значението на думата „родител“ не означава „биологичен родител“, а семейството играе много малка роля в общия кръг на подкрепа.

Училищата може да се сблъскат с доста самоопределени семейства. Семейства, които могат да включват баба и дядо, по-голяма сестра, втори баща, мащеха, или приятел на семейството, който да се грижи за детето.

Кой те подкрепя?
Boy with two carers

Нека започнем с теб.

Кой те подкрепя в твоя живот? Определи тези хора според начина на подрекпа, който те оказват – практическа, емоционална, финансова или друга.

Избройте хората, които през изминалата година са ви оказали подкрепа по някакъв начин.Как сте свързани с тези хора?

Кръгове на подкрепата
Your support network


Направете своя кръг на подкрепа. Поставете се в центъра и помислете според вида подкрепа, която оказват, колко близко бихте сложили другите хора. Поставете хората, които ви помагат най-много, по-близо до вас.

В този пример, въпреки че сестрата е кръвен роднина, виждаме, че човекът оказващ най-силна подкрепа, е най-добрият приятел, както и съседът.

АЗ

Най-добър приятел

Съсед

Сестра

Другите, които са от значение
Girl with two carers


Семействата с деца, изискващи специално обучение или увреждания, имат нужда от подкрепа от различни хора – кръвни роднини или близки. Този модул ще разгледа и обясни в детайли тези връзки.

Когато имате дете, което се нуждае от специално обучение или е с увреждане, внезапно ще се сблъскате с широк кръг от професионални специалисти, за които дори не сте подозирали, че съществуват.

Тези хора често са наричани „другите, които са от значение“. Този термин е доста подходящ, тъй като помощта, която те оказват на семейството ги прави важни. Тяхната помощ позволява на семействата да фунционират като такива.