Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво Б
Разговаряне със семействата;
Изслушване на семействата
Портрет на баща  и син и дъщеря,които се смеят

За какво се отнася този модул

A father and his two children

Ниво Б от този модул представя основните въпроси пред семействата, както при раждането на дете с обучителни трудности, така и впоследствие. Дава по-добро разбиране на перспективите и предизвикателствата, които среща всяко семейство с дете с тежки обучителни трудности/тежки и множествени обучителни трудности/ комплексни обучителни трудности и увреждания.

Резултати от обучението
A father and his two
                  children


Материалите в това ниво имат за цел да осигурят на работещите с деца с обучителни трудности/тежки и множествени обучителни трудности/ комплексни обучителни трудности и увреждания необходимите средства за:

- Да показват нуждата от ранна подкрепа на семействата и техните деца;

- Да бъдат наясно със съдействието на някои членове на семейството и по какъв начин те осигуряват подкрепа в отглеждането на детето;

- Да определят обхвата на партньорствата, които може да се сформират, и да оказват подкрепа на семейството на детето.

 Тези стандарти важат еднакво за всички учители, без значение тяхното кариерно развитие и всеки аспект на тези стандарти е приложим от учителите, които работят с деца със специални образователни потребности. 

Вижте повече "Стандарти за учители"

Teachers Standards Cover

Специални образователни потребности

Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.SENCodeOfPracticeCover
Благодарности


С благодарност към специалистите, които допринесоха за този модул:

Съдържание на модула:

Проф. Бари Карпентър, академичен директор (СОП), Училищна мрежа,

Холи Роусън, асистент по изследването, Училищна мрежа,

Джо Егертън, Координатор по изследването, Училищна мрежа

Всички модули създадени от Училищна мрежа и Риъл Груп (UK) Ltd за Агенцията по обучение и развитие за училища (TDA)

Редакторски състав

др. Марк Търнър, Риъл Груп (UK) Ltd

проф. Хилъри Констабъл, Училищна мрежа

Джо Егертън, Училищна мрежа

Ан Фоули, Училищна мрежа

Джон Труман, Училищна мрежа

Ани Грант, независим консултант

Оформление и дизайн


Джонатан Бонд, Риъл Груп (UK) Ltd

Колм Гибсън, Риъл Груп (UK) Ltd

Дейвид Хътър, Риъл Груп (UK) Ltd

Рут Ърл, Риъл Груп (UK) Ltd

Видео, аудио и фотография

Atomic Productions


Мениджъри по проекта


проф. Бари Карпентър, Училищна мрежа

Алън Макгрегър, Риъл Груп (UK) Ltd

Силвия Падък, Училищна мрежа

др. Марк Търнър, Риъл Груп (UK) Ltd

Каролин Уард, Училищна мрежа


Благодарности към всички деца, родители, болногледачи, асистенти и учители за тяхното участие.