Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Ниво В
Разбиране на детето: развитие и трудности 
Момиче се усмихва на учителката
         си,която държи пластмасова чаша върху контейнер с бяла пудра
Развитие на детето
A young
         girl is lifted up by her female teacher]

Ниво В  на този модул надгражда наученото в ниво Б , което представя нормалното развитие в няколко области.

Ниво В  предоставя общ преглед на ключови теории за детското развитие, които имат приложимост при деца с тежки обучителни трудности (ТОТ), цялостни и множествени обучителни трудности(ЦМОТ) и комплексни обучителни трудности и увреждания (КОТУ).Нивото представя развитието на децата в контекста на обучителните трудности и как семействата и професионалистите могат да подкрепят развитието в тези области.

Учебни резултати
A girl in a specialist
         chair and her teacher with a water spray

Материалите в това ниво  предоставят на работещите с деца с ТОТ, ДМОТ и КОТУ  възможности за:

 • Разберане на основните теории за детското развитие и образователни подходи, при работа с деца;
 • Разграничаване на  аспектите от практиката, които произхождат от основните подходи на развитието; 
 • Разбератне на начините, по които забавянето в различни области от развитието на детето може да има въздействие, върху  ученето.

Стандарти за учители

Тези стандарти се прилагат за всички учители, независимо от етапа на кариерата им и всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребности
  Според Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.

Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

• Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или

• Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.


SEN Code Of Practice Cover
Благодарности

С благодарности към професионалистите, които допринесоха за създаването на този модул:

 

Съдържание на модула

Jo Egerton, Research Project Co-ordinator (CLDD), The Schools Network
Carolyn Blackburn, Independent Consultant
Dr Rona Tutt, OBE, National Association of Head Teachers
Professor Amanda Kirby, Medical Director, The Dyscovery Centre, University of Wales, Newport

 Проф. Румен Стаматов

Мария Горанова

Петя Грудева


Редакторски екип 

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network

Проф. Румен Стаматов

Мария Горанова

Петя Грудева


                         
                         

Производство и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография 

Atomic Productions

 

Мениджмънт на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Специални благодарности към всички деца, родители, обгрижващи лица и учители за тяхното участие.