Вашето ниво на обучение

Ние предварително сме избрали "Всички нива" за вас, но вие можете да промените нивото на обучение по всяко време, като изберете една от опциите на това меню. Промяната на вашето ниво на учене ще ви върне към началото на модула.

Затвори
Level B
Разбиране на детето: развитие и трудности
Момиче се усмихва на учителката си,която държи пластмасова чаша върху контейнер
         с бяла пудра
За този модул
A young
         girl is lifted up by her female teacher]

Ниво Б на този модул въвежда ключовите области на детско развитие, включвайки моторно, социо-емоционално, езиково, комуникативно и когнитивно развитие.

 

Прави преглед на контекста на развитието, за всички деца, включително и тези с рискови фактори  с тежки обучителни трудности (ТОТ), цялостни и множествени обучителни трудности(ЦМОТ) и комплексни обучителни трудности и увреждания (КОТУ).

Обучителни резултати
A girl in a specialist
         chair and her teacher with a water spray

Материалите в това ниво са предназначени за ползване от тези, които работят с деца с ТОТ /ЦМОТ /КОТУ инструменти, за да:

 • Идентифицират основните етапи от  развитието на детето (включително процеса на развитие от зачатието до раждането);
 • Идентифицират асоциираните рискови фактори;
 • Идентифицират  доказателствата за забавянето в развитието по отношение на типичните постижения.
Стандарти за учителиДетайли за професионалните стандарти, приложими за всички учители .

Всички аспекти на стандартите са релевантни за учителите, както и за учители работещи с деца със специални образователни потребности.

 

Стандарти за учители

Teachers Standards Cover
Специални образователни потребности
SEN Code Of Practice Cover

Според  Кодекса на специалните образователни потребности (2001) на Департамента по образование в Англия, децата са със специални образователни потребности, ако имат обучителна трудност, която изисква специално обучение.


Децата имат обучителна трудност, ако притежават:

 • Значително по-голяма трудност в ученето от повечето деца на същата възраст, или
 • Увреждане, което ги възпрепятства да се възползват от образователната среда, предоставена в училищата.
Благодарности

С благодарности към професионалистите, които допринесоха за създаването на този модул:

 

Съдържание на модула

Jo Egerton, Research Project Co-ordinator (CLDD), The Schools Network
Dr Rona Tutt, OBE, National Association of Head Teachers
Professor Amanda Kirby, Medical Director, The Dyscovery Centre, University of Wales, Newport

Проф. Румен Стаматов

Мария Горанова

Петя Грудева

Всички модули са подготвени от The Schools Network и 
Real Group (UK) Ltd за Агенцията по развитие на и обучението в училищата (TDA).

 Редакторски екип

Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Professor Hilary Constable, The Schools Network
Jo Egerton, The Schools Network
Anne Fowlie, The Schools Network
John Truman, The Schools Network
                         

Проф. Румен Стаматов

Мария Горанова

Петя Грудева


Производство и дизайн

Jonathan Bond, Real Group (UK) Ltd
Colm Gibson, Real Group (UK) Ltd
David Hutter, Real Group (UK) Ltd
Ruth Earl, Real Group (UK) Ltd

 

Видео, аудио и фотография 

Atomic Productions

 

Мениджмънт на проекта

Professor Barry Carpenter, The Schools Network
Alan Macgregor, Real Group (UK) Ltd
Sylvia Paddock, The Schools Network
Dr Mark Turner, Real Group (UK) Ltd
Caroline Ward, The Schools Network

 

Специални благодарности към всички деца, родители, обгрижващи лица и учители за тяхното участие.